نویسندگان

چکیده

ما یک تعمیم از مدل کوراموتو در حضور نیروی وابسته به زمان را معرفی می‌کنیم که در آن فرکانس‌های طبیعی یا جفت شدگی‌های نوسانگرها از یک نیروی خارجی با شدت ثابت و یا تصادفی تأثیر می‌پذیرند. با استفاده از شبیه‌سازی عددی، رفتار چند شبکه پیچیده را تحت مدل کوراموتوی تعمیم یافته بررسی می‌کنیم. تحت این مدل یک رفتار دینامیکی جدید مشاهده می‌شود که در یک لحظه تمام نوسانگرها با هم نوسان می‌کنند و در لحظه بعد کاملاً ناهمگام می‌شوند. همچنین، مشاهده می‌کنیم که رفتار شبکه‌های بی‌مقیاس و تصادفی مشابه و رفتار شبکه جهان کوچک متفاوت از آنها است. علاوه بر این، در شرایطی که نیروی خارجی با توزیع شدت دو قله‌ای روی نوسانگرها اعمال می‌شود، یک رفتار تشدیدی در شبکه جهان کوچک مشاهده می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synchronization of Kuramoto model with time-varying forcing in complex networks

نویسندگان [English]

  • T. Malakoutikhah
  • F. Shahbazi

چکیده [English]

In this paper, a generalization of the Kuramoto model is introduced by explicit consideration of deterministically time-varying periodic external force. In this model, the oscillator's natural frequencies and amplitude of collective oscillations are influenced by external forces with constant or random strengths. Then, the synchronization behavior of forced Kuramoto model is studied in some complex networks. In the model, a new collective dynamics behavior is observed, i.e., all the oscillators are synchronized at one second, and after a little time, all of them become unsynchronized. Also, a distinct behavior of small-world networks is observed. When the strength of external force has a bimodal distribution, a resonant behavior in small-world network is seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kuramoto model
  • synchronization
  • order parameter
  • small-world network
  • scale-free network
  • random network

تحت نظارت وف ایرانی