نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

در رصدخانه البرز از آشکارسازهای سوسوزن به دلیل تفکیک زمانی مناسب استفاده می‌شود. در این پژوهش با کمک کد شبیه‌سازی جیانت۴، رفتار سوسوزنی این آشکارسازها در قبال عبور الکترون‌هایی با انرژی و جهت‌های مختلف بررسی شد. شکل تپ نوری ناشی از فوتون‌های سوسوزنی و مشخصه‌هایی چون تعداد کل فوتون‌ها، زمان صعود و زمان فروافت تپ نوری برای عبور الکترون‌هایی با انرژی‌های ۱۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ مگا الکترون ‌ولت تعیین شدند. تأثیر زاویه فرود و محل برخورد الکترون‌ها با سوسوزن بر مشخصه‌های تپ نوری نیز بررسی شدند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of behavior of scintillator detector of Alborz observatory array using Monte Carlo method with Geant4 code

نویسندگان [English]

  • M. Abbasian Motlagh 1
  • D. Purmohammad 1
  • Y. Pezeshkian 2

1

2

چکیده [English]

For their appropriate temporal resolution, scintillator detectors are used in the Alborz observatory. In this work, the behavior of the scintillation detectors for the passage of electrons with different energies and directions were studied using the simulation code GEANT4. Pulse shapes of scintillation light, and such characteristics as the total number of photons, the rise time and the falling time for the optical pulses were computed for the passage of electrons with energies of 10, 100 and 1000 MeV. Variations of the characteristics of optical pulse of scintillation with incident angle and the location of electrons were also investigated

کلیدواژه‌ها [English]

  • cosmic ray (CR)
  • scintillation detector
  • Geant4 code
  • plastic scintillator

تحت نظارت وف ایرانی