نویسندگان

1 . دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 . پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این مقاله حسگر تشدید پلاسمون سطحی را با در نظر گرفتن دو فلز، یک‌بار فلز طلا و در حالت بعدی فلز نقره مطالعه کرده و با استفاده از روش حسگری چند مدی امکان دسترسی به حساسیت طیفی بالا را در آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم. نشان می‌دهیم که حساسیت طیفی قابل توجه حسگر تشدید پلاسمون سطحی، اندازه‌گیری ضخامت لایه جاذب را امکان‌پذیر می‌سازد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Extraordinary high spectral sensitivity in surface plasmon resonance sensor by multi-mode sensing scheme formeasuring the thickness of an adsorbed layer of specific refractive index

نویسندگان [English]

  • H Mohammadhosseini 1
  • A Ahmadkhan Kordbacheh 1
  • M Ghanaatshoar 2

چکیده [English]

In this paper surface plasmon resonance sensor is studied by using gold and silver in its structure respectively, also the possibility of extraordinary high spectral sensitivity by using multimode sensing scheme is being investigated in this sensor. It is shown that due to the extraordinary high spectral sensitivity of surface plasmon resonance sensor measuring adsorbate layer thickness could be done effectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • spectral sensitivity
  • surface plasmon resonance sensor
  • multimode sensing scheme
[1] I. M. White and X. Fan, “On the performance quantification of resonant refractive index sensors”OPTICS EXPRESS, Vol. 16, No. 2, pp. 1020-1028, 2008
[2] W. L. Barnes, T. W. Preist, S. C. Kitson, and J. R. Sambles, Phys. Rev. B 54, 6227-6244
[3] R. T. Deck, D. Sarid, G. A. Olson, and J. M. Elson, Appl. Opt. 22, 3397-3405
[4] J. S. Yuk, D. G. Hong, J. W. Jung, S. H. Jung, H. S. Kim, J. A. Han, Y. M. Kim, and K. S. Ha, Eur, Biophys, J 35, 469-476
[5] Z. Yu and S. Fan, “Extraordinarily high spectral sensitivity in refractive index sensors using multiple optical modes” OPTICS EXPRESS, Vol. 19, No. 11, pp. 10029-1040, 2011
[6] A. V. Zayats and Igor I. Smolyaninov, “Nano-optics of surface plasmon polaritons” Physics Reports, 408, pp.131-314, 2005
[7] E. LeRu and P. Etchegoin, Principles of surface enhanced raman spectroscopy and related plasmonic effects. Elsevier, pp. 135-150, 2009
[8] ] P. G . Etchegoin, E. C. Le Ru, and M. Meyer, “An analytic model for the optical properties of gold” J.chem. phys. 125, 164705, 2006

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی