نویسندگان

مجتمع پژوهشی یزد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در این مقاله به معرفی مراحل انجام پروژه طراحی و ساخت شتاب‌دهنده الکترون با انرژی MeVو توان kW به عنوان اولین شتاب‌دهنده پرقدرت صنعتی الکترون ساخت ایران خواهیم پرداخت. این شتاب‌دهنده بر اساس الگوبرداری یکی از قوی‌ترین شتاب‌دهنده‌های صنعتی جهان بنام شتاب‌دهنده رودترون طراحی و ساخته شده است. لیکن طراحی این شتاب‌دهنده به گونه‌ای است که با اتکا به صنایع داخلی و قطعات قابل دسترس در داخل کشور نسبت به بومی سازی آن اقدام شده است. و لذا هرچند که این شتاب‌دهنده دارای همان ساختار شتاب‌دهنده رودترون است ولی در طراحی و ساخت اجزای آن به ویژه مدارهای الکترونیکی تا حدودی متفاوت بوده و نتایج حاصل از تست و راه‌اندازی آن بسیار رضایت بخش است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and construction of the first Iranian powerful industrial electron accelerator

نویسندگان [English]

 • AM Poursaleh
 • H Khalafi
 • S Haseltalab
 • M Mortazavi
 • S KH Mosavi
 • F Ghasemi
 • K Joker
 • A Jomhori

چکیده [English]

In This paper we will introduce the process of design and manufacturing an electron accelerator with 10MeV energy and 100kW power as the first Iranian powerful industrial electron accelerator. This accelerator designed based on modeling of one of the most powerful industrial accelerator called Rhodotron. But the design of the accelerator in a way that can be localize by relying on domestic industries. So although it looks like a Rhodotron accelerator structure but has some different in design and manufacture of components, the results are satisfactory

کلیدواژه‌ها [English]

 • industrial electron accelerator
 • electron beam
 • rhodotron accelerator
 • RF system
 • electron gun
1. J Pottier Nucl. Instr. Meth. Phys. Res., 40 (1989) 943.
2. Y Jongen, M Abs, J M Capdevil, D Defrise, F Genin, and A Nguyen, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. 89 (1994) 60.
3. Y jangen, M Abs, T Delvigne, F Genin, and A Ngvyen. Emerging Applications of Radiation Processing 386 (2004) 44

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی