نویسندگان

1 طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

2 طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران.دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

3 طرح چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران.پژوهشکده ذرات و شتاب‌دهنده‌ها، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تهران

چکیده

طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی ایران)، بزرگترین تسهیلات آزمایشگاهی در مقیاس بزرگ برای پژوهش‌های بین ‌رشته‌ای در کشور است که با هدف تولید تابش سنکروترونی با درخشندگی بسیار زیاد به منظور انجام آزمایش‌های گوناگون در زمینه‌های فیزیک، شیمی، پزشکی، علم مواد، محیط زیست، نانوفناوری، داروسازی و ... به تصویب رسیده است. بر اساس طراحی‌های انجام شده، چشمه نور ایران شامل یک حلقه انبارش الکترونی با محیط 528 متر است که الکترون‌ها با انرژی 3 گیگا الکترون ولت، جریان 400 میلی آمپر و گسیلندگی 477/0 نانومتررادیان در آن انبار می‌شود. نور تولید شده در خطوط باریکه در طیف وسیعی از انرژی از مادون قرمز تا اشعه ایکس سخت با درخشندگی بسیار زیاد، قطبیدگی دلخواه، انرژی قابل تنظیم ابزار مناسبی برای آزمایش‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون علمی است که می‌تواند اطلاعات بسیار دقیقی از جزئیات ساختار ماده را در مقیاس اتمی و مولکولی به دست دهد. طراحی و ساخت بخشی از قطعات شتابگر نظیر تقویت کننده بسامد رادیویی حالت جامد، تفنگ الکترونی گرمایونی، مغناطیس‌های دوقطبی و چهارقطبی، دستگاه‌های اندازه‌گیری میدان مغناطیسی و منابع تغذیه با پایداری بسیار زیاد در آزمایشگاه تحقیق و توسعه طرح شتابگر ملی ایران انجام شده است. این مقاله مشخصات و ویژگی‌های طرح چشمه نور ایران را به همراه دستاوردهای تحقیق و توسعه آن در قالب متن، جداول و شکل‌های مربوطه ارائه می‌نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian Light Source Facility, A third generation light source laboratory

نویسندگان [English]

 • J Rahighi 1
 • M Lamehi Rachti 1
 • R Eghbali 2
 • E Salimi 1
 • H Ghasem 3
 • KH Sarhadi 1
 • M Jafarzadeh Khatibani 1
 • J Dehghani 1
 • F Saeidi 1
 • A Sadeghipanah 1

1

2

3

چکیده [English]

The Iranian Light Source Facility (ILSF) project is the first large scale accelerator facility which is currently under planning in Iran. On the basis of the present design, circumference of the 3 GeV storage ring is 528 m. Beam current and natural beam emittance are 400 mA and 0.477 nm.rad, respectively. Some prototype accelerator components such as high power solid state radio frequency amplifiers, low level RF system, thermionic RF gun, H-type dipole and quadruple magnets, magnetic measurement laboratory and highly stable magnet power supplies have been constructed at ILSF R&D laboratory

کلیدواژه‌ها [English]

 • storage ring
 • Iranian Light Source Facility
 • brilliance
 • magnet
 • power supply
 • radiofrequency system
1. J Rahighi et al., “Third generation light source project in Iran”, in Proceedings of International Particle Accelerator Conference, San Sebastian, Spain, September 4–9 (2011) 2954.
2. H Ghasem, F Saeidi, and E Ahmadi, “Low Field Low Emittance Lattice for the Storage Ring of Iranian Light Source Facility”, IOP Publishinng for SISSA Medialab (2013).
3. J Rahighi et al., “ILSF, A Third Generation Light Source Laboratory in Iran”, in Proceedings of IPAC2013, Shanghai, China, TUOAB202 (2013).
4. Iranian Light Source Facility Conceptual Design Report, Oct. (2012) 210.
5. J Dehghani and F Saeidi, “ILSF-B-MC-001-IRP-01-01F”, Internal Reports (2014).
6. M Jafarzadeh, E Yousefi, and D Shirangi. “PS-TN-Report Power Suplly”, 20140415-01, Internal ILSF Report (2014).
7. M Jafarzadeh, E Yousefi, D Shirangi, M Akbari, and J Rahighi. “New Purposed High Precision Power Supply For Quadrupole Magnets Of ILSF Using Low Resolution Digital PWM”, in Proceedings of IPAC2013, Shanghai, China (2013).
8. R Heine, et al., “Characterisation of the eu-hom-Damped Normal Conducting 500mhZ Cavity from the Beam Power Spectrum at delta”, EPAC (2006).
9. J Watanabe et al., “Design and Cold Model Test of 500 MHz Damped Cavity Forasp Storage Ring rf System” IPAC (2005).
10. A Fabris et al., “Field Measurement of the Elettra Cavity High Order Modes” IPAC (2002).
11. Darweesh Foudeh, “Sesame Storage Ring rf System”, 17th. ESLS RF Workshop (2013).
12. J Jacob “New Developments on RF Power Sources” RF-2, EPAC’06 - Edinburgh, June (2006).
13. Tsung-Chi Yu, et al., “The Development of High Power Solid-state Mplifier in Nsrrc”, RF-3, IPAC, Japan (2010).
14. M Gaspar, “Solid State Amplifier Development at PSI” RF-4 RF Tech 2nd Workshop (2010).
15. R E Shafer, “Beam Position Monitoring” , Presented at the First Accelerator Instrumentation Workshop, Upton, NY, Oct. 23–26, AIP Conference Proceedings 212 (1989).
16. Juho Hong, Sojeong Lee, and In Soo Koo, Journal of the Korean Physical Society, 59, 2 (2011).
17. H Khosroabadi, M Tabrizchi, and S Kharrazi, Third Users\' Meeting & First Workshop on Beamlines of Iranian Light Source Facility (ILSF), ILSF internal Report, Nov. 21-24 (2010).
18. H Khosroabadi, A Gholampour Azhir, S Amiri, and H Ghasem, “X- Ray Powder Diffraction Beamline for Iranian Light Source Facility”, in Proceedings of IPAC2013, Shanghai, China (2013).

تحت نظارت وف ایرانی