نویسندگان

1 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکده ذرات و شتابگرها، تهران.پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، طرح چشمه نور ایران، تهران

2 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، طرح چشمه نور ایران، تهران.دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

3 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، طرح چشمه نور ایران، تهران.گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک

چکیده

طرح چشمه نور ایران به عنوان یک طرح کلان ملی، با هدف برپایی آزمایشگاه تولید تابش سنکروترونی و به منظور تولید اشعه ایکس با درخشندگی مطلوب برای کاربران است. حلقه انبارش چشمه نور ایران با این هدف در حال طراحی می‌‌‌باشد که بتواند باریکه الکترونی پایدار با انرژی 3 گیگا الکترون ولت، جریان 400 میلی آمپر و گسیلندگی کمتر از 5 نانومتر رادیان را در خود انبار کند به‌طوری‌که در هنگام راه اندازی با سایر چشمه‌های نور سنکروترونی در دنیا قابل رقابت باشد. بدین منظور طراحی‌های مختلفی با خصوصیات متفاوت صورت گرفت که در این مقاله دینامیک خطی و غیر خطی باریکه الکترونی در گزینه اصلی شبکه حلقه انبارش چشمه نور ایران ارائه شده و سایر خصوصیات آن به تفصیل مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lattice design for the storage ring of Iranian Light Source Facility

نویسندگان [English]

  • H Ghasem 1
  • E Ahmadi 2
  • F Saeidi 3

چکیده [English]

The Iranian Light Source Facility (ILSF) as a national project is a 3 GeV third generation synchrotron light source facility which provides high energy super bright X-ray for the users. Design of the ILSF storage ring emphasizes an ultra low electron beam emittance (below than 5 nm.rad), beam current of 400 mA, great brightness, stability and reliability which make it competitive in the operation years. Several lattice alternatives have been explored for the ILSF storage ring. In this paper, we present the design feature of the ILSF storage ring, give the linear and nonlinear dynamic properties of the lattice and discuss the related beam dynamics specifications

کلیدواژه‌ها [English]

  • storage ring
  • lattice
  • beam emittance
  • brilliance
1. SESAME Conceptual Design Report Yellow Book, (2003); http://www.sesame.org.jo/sesame/.
2. Candle design report, (2003); http://www.candle.am/.
3. Conceptual Design Report of ILSF, (2012); http://ilsf.ipm.ac.ir/.
4. H Ghasem, F Saeidi, and E Ahmadi, “Low field low emittance lattice for the storage ring of Iranian Light Source Facility”, JINST, 8 (2013) P02023.
5. H Ghasem, D Einfeld, F Saeidi, and E Ahmadi, “Lattice candidates for the ILSF storage ring”, in proceedings of International Particle Accelerator Conference, San Sebastian, Spain September 4−9, (2011) 2957.
6. H Ghasem, F Saeidi, and E Ahmadi, “High field or low field lattice for the storage ring of Iranian Light Source Facility?”, ILSF Beam Dynamic Group Internal Report, ILSF-A-SR- SR-2013-01-02 (2013).
7. A Streun, OPA Lattice Design Code, https://abos.web.psi.ch/opa.
8. M Borland, “Elegant: a flexible sdds-compliant code for accelerator simulation”, Advanced Photon Source Report No. LS-287, Argonne National Laboratory, U.S.A. (2000)

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی