نویسندگان

تهران، بزرگراه ارتش، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، طرح چشمه نور ایران

چکیده

در این مقاله خطوط باریکه روز اول راه ‌اندازی چشمه نور ایران و مشخصات آن‌ها معرفی می‌شوند. از میان این خطوط باریکه، طراحی مفهومی دو خط باریکه طیف سنجی میکروسکوپیکی، و پراش پودری، به عنوان پرکاربردترین خطوط باریکه، انجام شده است. در این مقاله به بررسی مشخصه­های پرتو چشمه نور، طراحی اپتیکی، مشخصات - شار فوتونی در مکان نمونه 6-30keVقطعات‌ و ردیابی پرتو فوتون در این خطوط باریکه پرداخته شده است. خط باریکه پراش پودری محدوده انرژی کارکردی

را دارد. محدوده انرژی خط باریکه طیف ­سنجی میکروسکوپیکی  E/E=10-4Δ وقدرت تفکیک‌انرژی 0/1×0/1-10×1mm2 سطح مقطع پرتو فوتونی در مکان نمونه

 برابر با96eVاست که از یک مغناطیس نوسان‌ساز خطی گسیل می‌شود. بیشینه شار فوتون گسیل شده در انرژی هارمونیک اصلی eV90-2500 

پرتو فوتونی با بیشینه توان تفکیک‌پذیری18201000 eVاستهمچنین، در انرژی

در مکان نمونه ایجاد می‌شودH×V= 4×2- 27×74μm و سطح مقطع در محدود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Beamlines for Iranian Light Source Facility

نویسندگان [English]

  • A Gholampour Azhir
  • S Amiri
  • H Khosroabadi
  • J Rahighi
  • M Lamehi Rachti

چکیده [English]

This paper describes day-one beamlines of the Iranian Light Source Facility and design concept of powder diffraction and spectromicroscopy beamlines as the most priorities of each synchrotron that cover the research requirements in the fields of physics, chemistry, nano-science, etc. For powder diffraction beamline energy range is 6-30 keV, resolution: 10-4, flux: 1012(ph/s/0.1%B.W.) and spot size at sample is 0.1×0.1-1×10 mm2. For spectromicroscopy beamline energy range is 90-2500 eV, flux: 3×1015(ph/s/0.1%B.W.@96eV), resolving power of 1820 at 1000 eV and spot size at sample is 4×2-27×74 µm2

کلیدواژه‌ها [English]

  • beamline
  • Powder diffraction
  • spectromicroscopy
  • X-ray optics
1. ILSF CDR: http://ilsf.ipm.ac.ir/Publications/ILSF- CDR.pdf.
2. D M Paganin "Coherent X-ray Optics", Oxford University Press. (2006)136.
3. Helmut Wiedeman;"Synchrotron Radiation", Springer Press.(2002) 31.
4. T Tanaka and H Kitamura, J. Synchrotron Radiation 8 (2001) 1221.
5. H Ghasem, F Saeidiand, and E Ahmadi, JINT, 8 (2013) 1.
6. B D Patterson et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 540(2005)42.
7. http://www.nanotech.wisc.edu/shadow/.
8. H Khosroabadi, S Amiri, and A Gholampour, "X-ray powder Diffraction Beamline for Iranian Light Source Facility", internal report, June (2013).
9. H Khosroabadi, A Gholampour Azhir, S Amiri, and H Ghasem, "X-ray Powder Diffraction Beamline for Iranian Light Siurce Facility", Proceedings of IPAC, Shanghai, China (2013).
10. Manuel Sánchez del Ríoand Olivier Mathon; "A Simple Formula to Calculate the X-ray Flux After a Double-Crystal Monochromator"; Proc. SPIE, 5536 (2004) 157.
11. W B Peatman, “Gratings, Mirrors and Slits”, Gordon and Breach Science Publishers (1997).
12. H A Padmore, Rev. Sci. Instrum., 60 (1989) 1608; doi: 10.1063/1.1141043

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی