نویسندگان

1 شرکت ساخت و توسعه شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها، سازمان انرژی اتمی ایران

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‏ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

استفاده از شتاب‌دهنده­های الکترواستاتیک با انرژی متوسط در صنعت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دلیل این امر بازدهی بالا و قیمت مناسب این نوع شتاب­دهنده­ها  سایر شتاب‌دهنده‌ها است.  این مقاله، ابتدا کاربرد و اهمیت ساخت شتاب­دهنده الکترواستاتیک با انرژی

مطرح می­گرددkeV 800در این مقاله، ابتدا کاربرد و اهمیت ساخت شتاب­دهنده الکترواستاتیک با انرژی

CST STUDIO SUITEدر ادامه طراحی و شبیه سازیجفت‌شدگی خازنی شتاب­دهنده داینامیترون و همچنین شبیه­سازی باریکه الکترونی به وسیله نرم‌افزار

ارائه می­شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design & simulation of a 800 kV dynamitron accelerator by CST studio

نویسندگان [English]

  • A M Aghayan 1
  • H R Moradi 1
  • H Nouri 1
  • A H Mirdamadi 1
  • M Lamei rashti 2
  • F Ghasemi 1

1

2

چکیده [English]

Nowadays, middle energy electrostatic accelerators in industries are widely used due to their high efficiency and low cost compared with other types of accelerators. In this paper, the importance and applications of electrostatic accelerators with 800 keV energy are studied. Design and simulation of capacitive coupling of a dynamitron accelerator is proposed. Furthermore, accelerating tube are designed and simulated by means of CST Suit Studio

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrostatic accelerator
  • capacitive coupling
  • accelerating tube
  • CST Studio Suite
1. R Hellborg, “Electrostatic Accelerators: Fundamentals and Applications”, Springer (2005).
2. E Cottereau, "DC Accelerators Technical Report", (2001).
3. R Galloway, T Lisanti, and M Cleland, Radiation Physics and Chemistry, 71 (2004) 551.
4. S R Ghodke, et al., Asian Particle Accelerator Conference (2007) THPMA094.
5. P Hanley, M Cleland, C Mason, K Morganstern, and C Thompson, Nuclear Science, IEEE Transactions, 16 (1969) 90.
6. R Banwari, et al., Proceeding of Asian Particle Accelerator Conference, (2007) THPMA039.
7. F Hinterberger, Proceedings of CERN Accelerator School, Small Accelerators, Zeegse, The Netherlands, 24 May-2 June (2005) 95.
8. J Kuffel, E Kuffel, and W Zaengl, “High Voltage Engineering Fundamentals”, Newnes (2000).
9. C C Thompson and M R Cleland, Nuclear Science, IEEE Transactions 16, 3 (1969) 124

تحت نظارت وف ایرانی