نویسندگان

1 معاونت توسعه کاربرد پرتوها، سازمان انرژی اتمی ایران

2 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

استفاده از شتاب‌دهنده‌های خطـی الکـترون، کاربردی‌ترین روش در پرتودرمانی1 سرطان‌ها محسوب می‌شود. هم‌اکنون حدود 52 درصد از بیماران سرطانی از این روش در فرایند درمان خود استفاده می‌کنند. با این وجود، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه امکانات پرتودرمانی کافی وجود ندارد. به طوری‌که، در بررسی‌های اخیر در سطح جهان، کمبود پنج هزار سیستم پرتودرمانی مگاولتاژ گزارش شده است. طبق استانداردهای بین‌المللی برای هر 180000 نفر یک دستگاه شتاب‌دهنده خطی پزشکی مورد نیاز می‌باشد. در ایران، سرطان، سومین علت مرگ و میر پس از بیماری قلبی و عروقی و حوادث شناخته شده است. گزارش کمی از وضعیت ایران در زمینه تعداد شتاب‌دهنده‌های خطی الکترون پزشکی از نتایج این مقاله است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of medical electron linear accelerator for cancer treatment in Iran

نویسندگان [English]

  • M Montazam 1
  • R Mahdavi 2
  • F Ghasemi 1

1

2

چکیده [English]

Medical electronlinear accelerators are the most practical radiotherapy facilities in cancer treatment. About 52 percent of patients are treated by these radiotherapy systems during their treatment process. However, in developing countries there are not enough systems and recent studies reported the shortage of 5000 megavoltage radiotherapy accelerators all over the world. According to international standards, there is a need of one medical linac for 180000 patients. In Iran, cancer is the third cause of death after cardiovascular diseases and accidents. This study indicates the number and status of medical electron accelerators in radiotherapy centers in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical linear accelerator
  • radiotherapy
  • megavoltage
1. Richard Pazdur et al., “Cancer Management: A Multidisciplinary Approach”, 10th Edition )2008(.
2. D Baltas et al., “The Physics of Modern Brachytherapy for Oncology”, CRC Press (2007).
3. E B Podgorsak, “Radiation Oncology Physics”: A Handbook for Teachers and Students, International Atomic Energy Agency, Chapter 5 (2005).
4. A L Baert et al., “New Technologies in Radiation Oncology”, Springer (2006).
5. C John Ford, Microwave Electron Linac in the Treatment of Cancer, IEEE, Chicago (2001).
6. C J Karzmark et al., “Medical linear Accelerators”, Stanford University of Medicine (1993)

تحت نظارت وف ایرانی