نویسندگان

گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

در کار حاضر نانو کامپوزیت‌های هیبریدی اکسید فلزی- ماده آلی (پلی وینیل پیرولیدون - اکسید روی،PVP-ZnO ) به روش سل- ژل سنتز شده است. ویژگی‌های نانو ساختاری مواد مزبور با تکنیک‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش پرتو ایکس (XRD) مطالعه گردید. برای محاسبه تنش شبکه در نانوکامپوزیت PVP-ZnO از معادله ویلیامسون هال استفاده شد. با در نظر گرفتن قله‌های غالب در طیف هایXRD‌، نمودار ویلیامسون- هال رسم گردیدند و با تعیین شیب نمودار میزان کرنش نانو بلورک‌ها محاسبه شدند. نتایج به دست­آمده با به کارگیری معادله ویلیامسون­ هال نشان می­دهد که نانوکامپوزیت هیبریدی که در دمای150درجه­سانتی­گراد سنتز شده است کم‌ترین کرنش را دارد، بنابراین از تنش تسلیم بالایی برخوردار است. تصویر SEM ارائه شده نشان می‌دهد که نانوذرات به صورت یکنواخت پخش شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of lattice strain in metallic oxide–organic material nanocomposite using Williamson-Hall equation

نویسندگان [English]

  • M Roodbari Shahmiri
  • A Bahari
  • F Rostamian
  • M Baradaran Khaniani

چکیده [English]

In the present work, metallic oxide–organic material hybrid nanocomposites (Poly vinyl pyrrolidone- zinc oxide, PVP-ZnO) have been synthesized using sol-gel method. Nanostructural properties of aforementioned materials were studied by scanning electron microscope (SEM) and X-ray diffraction techniques. Williamson equation was used to estimate lattice strain in the PVP-ZnO nanocomposite. The dominated peaks in XRD spectra and Williamson- Hall diagrams were considered and the nano crystallite strain was plotted by drawing strain slopes. The obtained results showed that hybrid nanocomposites synthesized at 150ºC have lower strain and therefore higher yield strain. The SEM image indicated that nanoparticles are distributed uniformly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanocomposite
  • Hybrid
  • Strain and Stress
  • Williamson-Hall equation
1. P Chen, X Ma, Y Zhang, D Li, and D Yang, J Opt. Exp. 17(2009) 11434.
2. G Nenna, A De GirolamoDelMauro, E Massera, A Bruno, T Fasolino, and C Minarini, J. Nanomaterials 55 (2012) 7.
3. A Bahari, U Robenhagen, P Morgen, and Z S Li, Phys. Rev. B 72 (2005) 205323.
4. M D Morales, M A Lopez, B E Gnade and R R Bon, J. Sol- gel Sci. Technol. 58 (2011) 218.
5. J I Olusegun and T Leonid, JMEPEG 7 (2012)11665.
6. S H Lee, S Jeong and J Moon, J. Korean Phys. Soc. 54 (2009)754.
7. J Park, S D Lee, B J Park, H J Choi, D W Kim, and J S Choi, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 531 (2010) 314.
8. V D Mote, Y Pururushotham and B N Dole, J. Theo. Appl. Phys. 6 (2012) 1.
9. A. Khorsand Zak, W. H. Abd Majid, M E Abrishami, R Yousef, Solid State Sci. 13 (2011) 251.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی