نویسنده

گروه فیزیک نظری و اخترفیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز

چکیده

برای مشاهده وقوع باز اتصالی مغناطیسی در کروموسفر خورشیدی، رفتار اختلالات غیرخطی در معادلات مغناطوهیدرودینامیکی (MHD) بررسی می‌شود. مطالعه عددی ناپایداری برشی مقاومتی در یک صفحه‌ی جریان با در نظر گرفتن چارچوب MHD معرفی می‌گردد. برای این منظور، مدل چهار میدان استفاده می‌شود. بر اساس شبیه سازی انجام شده نشان داده می‌شود که جملات غیرخطی باعث می‌شوند تا باز اتصالی سریعتر و در مقیاس زمانی طول عمر اسپیکول‌ها در کروموسفر اتفاق بیفتد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the non-linear magnetic reconnection in solar chromosphere

نویسنده [English]

  • Z Fazel

چکیده [English]

In order to see the occurrence of magnetic reconnection in the solar chromosphere, we investigate the behavior of non-linear perturbations on the magneto hydro dynamic (MHD) equations. Numericalstudy of the resistive tearing instability in a current sheet is presented by considering the MHD framework.To do this, the four field model is applied. It is shown based on the simulation that the non-linear terms make the reconnection occur faster during the spicule life time in the chromosphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solar spicules
  • magneto hydro dynamic
1. M Zhang and B C Low, Astrophys. J., 576 (2002) 1005.
2. E R Priest and T Forbes, “Magnetic reconnection: MHD Theory and Applications”, Cambridge Uni. Press (2000).
3. E G Zweibel and M Yamada, Ann. Rev. Astron. Astrophys., 47 (2009) 291.
4. P Antolin and K Shibata, Astrophys. J., 712 (2010) 494.
5. P A Sweet, in IAU Symp. 6, Electromagnetic Phenomena in Cosmical Phys., ed. B Lehnert,. Cambridge Uni. Press (1958) 123.
6. E N Parker, Astrophys. J., 8 (1963) 177.
7. E R Priest and T Forbes, “Magnetic reconnection: MHD Theory and Applications,” Cambridge Uni. Press (2000).
8. Y E Litvinenko, Astrophys. J., 515 (1999) 435.
9. P A Sturrock, Astrophys. J., 521 (1999) 451.
10. S Nasiri and L Yousefi, Iranian Journal of Physics Research, 5, 3 (2005) 145.
11. B De Pontieu, et al., Science, 318 (2007)1574.
12. T V Zaqarashvili, R Erdelyi, Space Sci. Rev., 149 (2009) 335.
13. K Murawski and T V Zaqarashvili, Astrophys. & Space Sci., 519 (2010) A8.
14. H Ebadi, T V Zaqarashvili, and I Zhelyazkov, Astrophys. & Space Sci., 337 (2012a) 33.
15. J He, E Marsch, Ch Tu, and H Tian, Astrophys. J., 705 (2009) 217.
16. A Takeuchi and K Shibata, Astrophys. J., 546 (2001) L73.
17. R Fitzpatrick, Phys. of Plasma, 11 (2003) 3.
18. Z Fazel and H Ebadi, Iranian Journal of Physics Research, 14, 3 (2014) 73.
19. Z Fazel and H Ebadi, Astrophys. & Space Sci., 353(2014) 47.
20. T Yokoyama and K Shibata, Publ. Astron. Soc. Japan, 48 (1996) 353.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی