نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 گروه فیزیک وستاره‌شناسی، دانشگاه شفیلد انگستان

چکیده

مقاومت الکتریکی مگنتایت رفتار متفاوتی در زیر و بالای دمای وروی دارد. در این مقاله گذار وروی در مگنتایت را با به کار بردن هماهنگ دوم لیزر Ti-Sapphire برای آزمایش‌های پمپ - پروب، در دماهای مختلف و در طول موج 370 نانومتر ( ) که برای پمپ و همچنین پروب و گذار عایق به فلز مشاهده گردیده، گزارش می‌شود. ما به وضوح اختلاف در تغییرات نور عبوری طیف سنجی فوق سریع بین طیف‌های مربوط به زیر و بالای دمای وروی را مشاهده نمودیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ultra-fast spectroscopy investigation of Verwey transition in magnetite

نویسندگان [English]

  • A Mokhtari 1
  • J R Neal 2
  • H J Blythe 2
  • G A Gehring 2

1

2

چکیده [English]

Magnetite has a different electrical resistance behavior with temperatures below and above the Verwey temperature. Here, we report on Verwey transition in Fe3O4 by means of the frequency-doubled output from the Ti-sapphire laser in pump-probe experiments and from the insulator to metal transition observed by changing the temperature at the wavelength 370nm (~3.36 eV) both for pump and probe. We observed a clear difference below and above the Verwey temperature in ultra-fast transmission changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verwey transition
  • magnetite
  • metal-insulation transition
  • pump-probe
1. J P Wright, J Paul Attfield, Paolo, and G Radaelli, Phys. Rev. B. 66 (2002) 214422.
2. V N Antonov, B N Harmon, V P Antropov, A Ya Perlov, and A N Yaresko, Phys. Rev. B. 64 (2001) 134410.
3. J Garcia, G Subias, M G Proietti, J Blasco, H Renevier, J L Hodeau, and Y Joly, Phys. Rev . B. 63 (2001) 054110.
4. J R Neal, A J Behan, A Mokhtari, M R Ahmed, H J Blythe, A M Fox, and G A Gehring, J. Mag. Mag. Mat. 310 (2007) e246.
5. N Pontius, et al., Appl. Phys. Lett. 98 (2011) 182504.
6. S P Sena, R A Lindley, H J Blythe, Ch Sauer, M Al-Kafarji, G A Gehring, J. Mag. Mag. Mat. 176 (1997) 111.
7. A Cavalleri, Th Dekorsy, H H W Chong, J C Kieffer, and R W Schoenlein, Phys. Rev. B, 70 (2004) 161102(R).
8. S Lysenko, A Rua, V Vikhinin, F Fernandez, and H Liu, Phys. Rev. B, 76 (2007) 035104

تحت نظارت وف ایرانی