نویسندگان

1 .گروه فیزیک، دانشگاه خیام مشهد

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

حالت‌های همدوس نزدیک­ترین حالت‌های کوانتومی به کلاسیک هستند ولی با توجه به اینکه برهم‌نهی‌های حاصل از آنها، خواص غیرکلاسیکی قوی از خود نشان می­دهند، قابل توجه می‌باشند. علاوه بر این وجود خواص غیرکلاسیکی برای داشتن هم‌بستگی­های کوانتومی بین اجزای دستگاه ضروری است. در این مقاله حالت‌های همدوس درهم‌تنیده با اختلاف فاز را مورد بررسی قرار داده‌ایم و خواص غیرکلاسیکی از جمله چلاندگی عملگرهای تربیع، آمار نوسانی و خاصیت ضدخوشه­ای، همچنین درهم‌تنیدگی که یکی از هم‌بستگی‌های کوانتومی می­باشد را در شرایط مختلف بررسی نموده، نتایج را مقایسه می­کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantum properties of two-mode entangled coherent states

نویسندگان [English]

  • N Ghafourian Momen Razavi 1
  • A Ahanj 1
  • M Sarbishei 2

1

2

چکیده [English]

Coherent states are the quantum states, which give the closest description to classical states. Since their superpositions show quantum properties, research on these states has been of great interest. In addition, having nonclassical properties is necessary for quantum correlations. In this paper, we focus on two-mode entangled coherent states which are  out of phase, and study the nonclassical properties such as squeezing of quadrature operators, antibunching and oscillatory photon statistics. Then we discuss about their entanglement, which is a quantum correlation in different conditions and compare the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coherent states
  • entanglement
  • quadrature squeezing
1. M O Scully and M S Zubairy, “Quantum Optics”, Cambrige University Press (1997).
2. C C gerry and P L Knight, “Introductory Quantum Optics”, Cambridge University Press (2005).
3. M A Nielsen and I L Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information”, Cambridge University press (2000).
4. H Ollivier and W H Zurek, Plys. Rev. Lett. 88 (2001) 1.
5. V Buzek, A Vidiella-Barranco, and P L Knight, Physical Review A 45 (1992) 6570.
6. V Buzek and P L Knight, “Progress in Optics”, Elsevier, Amsterdam (1995).
7. V V Dodonov, I A Malkin, and V I Manko, Physica 72 (1974) 597.
8. R Zeng , M A Ahmad, and S T Liu, Opt. Commun. 271 (2007) 162.
9. M A Ahmad, S H Bukhari, S N Khan, R Zeng, and Q Liao, and S Liu, Journal of Modern Optics 58, 10 (2011) 890.
10. A Mann, B C Sanders, and W J Murnu, Physical Review A 51, (1995) 2.
11. W K Wootters, “Quantum Information and Computation”, Rinton Press (2001) 27.
12. B Zhang and D Gao, J. At. Mol. Sci. 2, 2 (2011) 155.

تحت نظارت وف ایرانی