نویسندگان

1 1. دانشکده فیزیک و فوتونیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان

2 دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی تهران، تهران

3 دانشکده علوم و فنون نوین، کرمان، کرمان

4 . دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

از جمله عوامل اصلی در ایجاد حسگرهای تار نوری، خواص پلاسمونی فلزاتی نظیر طلا می‌باشد. با برانگیخته شدن پلاریتون‌های پلاسمون سطحی توسط تابش نور لیزر، خواص پلاسمونی ایجاد می‌شود که از این خاصیت بیشتر در تقویت‌کنندگی و حسگری استفاده می‌شود. در این مقاله سعی شده است به بررسی و گردآوری اطلاعاتی از قبیل مقایسه طول ناحیه حسگری و میزان حساسیت انواع حسگرهای تار نوری از جمله موجبر، توری برگ تار نوری، تار نوری چرخ واگن در سال‌های اخیر پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ultra-sensitive surface plasmon resonance fiber optic sensors based on gold nanoparticles

نویسندگان [English]

  • M Hoseinian 1
  • M Hoseinian 2
  • S Khoshnevis 3
  • F Kashanian 4

چکیده [English]

Plasmonic properties of metals such as gold is the main factor in the development of optical fiber sensors. Plasmonic property is created by exciting the surface plasmon polaritons by laser radiation. These properties are usually used in boosting and detection. The article examines and compares the collected information such as the length of the fiber optical sensor and the sensitivity of sensors including wave guides, fiber brag gratings and Wagon Wheel optical fiber in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optical fiber
  • plasmon
  • sensor
1. T R Jensen, J Phys. Chem. B 17, 23 (1999)‎ 9846.
2. L Sunmook, “Surface ‎M‎odification of ‎G‎old N‎anoparticles and ‎T‎heir ‎A‎pplication in ‎B‎iomolecular‎ S‎ensing”, Institute of Technology, Chicago (2007).
3. J Homola, S Yee, and G Gauglitz, Sens. Actuators B Chem. 54, 1-2 (1999) 3.
4. A Nooke, U Beck, A Hertwig, A Krause, H Kruger, V Lohse, D Negendank, and J Steinbach, Sens. Actuators B Chem. 149, 1 (2010) 194.
5. J Homola, J Dostálek, S F Chen, A Rasooly, S Jiang, and S S Yee, Int. J. Food Microbiol. 75, 1-2 (2002) 61.
6. V V Koubová, E Bryndaa, L Karasová, J Škvor, J Homola, J Dostálek, P Tobiška, and J Rošický, Sens. Actuators B Chem. 74 (2001) 100.
7. J Homola, H Vaisocherová, J Dostálek, and M Piliarik, Methods 37, 1 (2005) 26.
8. S Patskovsky, M Meunier, P N Prasad, and A V Kabashin, Opt. Express 18, 14 (2010) 14353.
9. X D Hoa, A G Kirk, and M Tabrizian, Biosens. Bioelectron 23, 2 (2007) 151.
10. J ‎Homola‎, ‎“‎Surface Plasmon Resonance Based Sensors‎’’, Vol 4‎, Springer ‎(2006)‎.
11. E‎ ‎K‎ ‎Akowuah‎, ‎T‎ ‎Gorman‎, ‎S‎ ‎Haxha‎, ‎J‎ ‎V. ‎Oliver‎, ‎Dual channel planar waveguide surface Plasmon Optics Express 18, 24 (2010) 24412.
12. BarboraŠpačková and JiříHomola, Optics Express 17, 25 (2009) 23254.
13. A Hassani‎ and ‎M Skorobogatiy‎, ‎Optical Society of America‎ 24, 6 ‎(2007)‎ 1423.
14. Yating Zhang‎, ‎Chi Zhou‎, ‎Li Xia‎, ‎Xia Yu‎, ‎and D Liu‎, ‎Optical Society of America‎ 19, 23 (2011) 22863.‎

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی