نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

در این مقاله نتایج اثر کاهش فوتوکاتالیستی بر آب‌دوستی ورقه‌های اکسید گرفین ارائه می‌‌گردد. ورقه‌های اکسید گرافین از طریق اکسید کردن گرافیت طبیعی و ورقه ورقه کردن آن با شوک مکانیکی تهیه شده و سپس در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تحت تابش اشعه فرابنفش قرار گرفتند. طیف‌سنجی رامان و میکروسکوپ نیروی اتمی نشان دادند که با افزایش تابش میزان زبری در سطح افزایش می­یابد. همچنین میزان آب‌دوستی نمونه‌ها با اندازه‌گیری زاویه تماسی قطرات میکرولیتری آب دیونیزه، نشان داد که با افزایش مدت زمان تابش تا 8 ساعت زاویه تماسی نمونه‌ها از حدود 27 درجه تا حدود 89 درجه افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Wettability modification of graphene oxide thin film through the photocatalytic reduction

نویسنده [English]

  • R Aram

چکیده [English]

In this paper, the effect of photocatalytic reduction on hydrophilicity of graphene oxide nanosheets is presented. The graphene oxide nanosheets were prepared by oxidation and exfoliation of natural graphite. The prepared samples were exposed to UV irradiation in presence of TiO2 nanoparticles. Raman spectroscopy and atomic force microscopy show that roughness of the surface is increased due to increasing irradiation. Also, the hydrophilicity of samples by measuring the contact angle of micro-liter droplets of deionized water, showed that by increasing exposure time up to 8 hours the contact angle of samples in crease from about 27 degrees to about 89 degrees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contact angle
  • graphene oxide
  • photocatalytic reduction
  • TiO2 nanoparticles
S Wang et al., Nano Letters, 10 (2009) 92.
2. S C O’Hern et al., American Chemical Society Nano 6 (2012) 10130.
3. Y Zhu et al., Science 332 (2011) 1537.
4. S Ghosh et al., J. Phys. Chem. C 116 (2012) 20688.
5. Y J Shin et al., Langmuir 26 (2010) 3798.
6. K S Kim et al., American Chemical Society Nano 5 (2011) 5107.
7. J Rafiee et al., Nature Materials 11 (2012) 217.
8. I K Moon et al., Nature communications 1 (2010) 73.
9. J Rafiee et al., Advanced Materials 22 (2010) 2151.
10. A Shanmugharaj et al., Journal of Colloid Science 401 (2013) 148.
11. S Gilje et al., Nano Letters 7 (2007) 3394.
12. D Li et al., Nature Nanotechnology 3 (2008) 101.
13. R Y N Gengler et al., Nature Communications 4 (2013) 2560.
14. J Zhang et al., Chemical Communications 46 (2010) 1112.
15. Y Guo et al. Carbon 50 (2012) 2513.
16. A C Ferrari, Solid State Communications 143 (2007) 47.
17. A Ferrari, and J Robertson, Physical Review B, 61 (2000) 14095.
18. Z Ni et al., Nano Research 1 (2008) 273.
19. D Graf et al., Nano Letters 7 (2007) 238.
20. A Das et al., Nature Nanotechnology 3 (2008) 210.
21. O Akhavan et al., Journal of Materials Chemistry 22 (2012) 23260.
22. O Akhavan et al., Journal of Physical Chemistry C 116 (2012) 9653.
23. D P Yang et al., Journal of Physical Chemistry C 118 (2013) 725.
24. C Chen et al., The Royal Society of Chemistry Advances 4 (2014) 17393.
25. J Miller et al., Polymer Engineering & Science 36 (1996) 1849.
26. R N Wenzel, Industrial and Engineering Chemistry 28 (1936) 988.
27. D Bonn et al., Review of Modern Physics 81 (2009) 739.
28. B Bouali et al., Journal of Colloid Science 208 (1998) 81.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی