نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

انتقال الکترونی در ترکیبات چهار نقطه کوانتومی جفت شده به الکترودهای فلزی با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی بررسی و نمودارهای
 و هدایت  برای ترکیباتی خاص، تحلیل می‌شود. نشان می‌دهیم که ظهور هدایت دیفرانسیل منفی، به علت توزیع نامتقارن نقاط در ناحیه مرکزی و جفت نبودن برخی از نقاط به الکترودها (نقاط کوانتومی جانبی) و ایجاد اثر تداخل می‌باشد. در می‌یابیم که وجود نقاط کوانتومی جانبی بیشتر، هدایت دیفرانسیل منفی بیشتری را موجب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of side quantum dots on conductance through four-quantum-dot combinations: study by non-equilibrium Greens function method

نویسندگان [English]

  • Z Darizin
  • M Bagheri
  • H Rahimpoor Soleymani

چکیده [English]

Electronic transport has been investigated in four-quantum-dot combination coupled to metal electrodes using the non-equilibrium Green’s function method, and curves I-V and conductance (dI/dV) were analyzed for special combination. We have showed that the emergence of negative differential conductivity is due to asymmetric distribution of quantum dots in the central region, existence of non-coupled dots (side quantum dots), and the interference effect. We found that more side quantum dots lead to more negative differential conductance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • negative conductance
  • non-equilibrium Greens function
  • quantum dots
  • transport
1. E Taranko, M Wiertel, and R Taranko, J. Appl. Phys. 111 (2012) 023711.
2. Z L He, D Zhang, P Li, J Y Bai, and Y F Bai, Indian J. Phys. 88 (2014) 6.
3. B B Brogi, S Chand and P K Ahluwalia, Physica B: Condensed Matter 461 (2015) 110.
4. H Rabani, M Mardani, and M Talebi, Iranian Journal of Physics Research, 15, 1 (2015) 89.
5. J B Barner and S T Ruggiero, Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 807.
6. M A. Reed, J N. Randall, R J Aggarwal, R J Matyi, T M Moore, and A Wetsel, Phys. Rev. Lett. 60 (1988) 535.
7. Y Q Feng, R Q Zhang, K S Chan, H F Cheung, and S T Lee, Phys. Rev. B 66 (2002) 045404.
8. C Shyam, R K Moudgil, and P K Ahluwalia, Physica B: Condensed Matter 405 (2010) 239.
9. D Weinmann, W H ausler, and B Kramer, Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 984.
10. M Ciorga, M Pioro-Ladriere, P Zawadzki, P Hawrylak and A S Sachrajda, Appl. Phys. Lett. 80 (2002) 2177.
11. A Thielmann, M H Hettler, J K onig, and G Sch on, Phys. Rev. B 71 (2005) 045341.
12. M C Rogge, F Cavaliere, M Sassetti, R J Haug, and B Kramer, New J. Phys. 8 (2006) 298.
13. T C L G Sollner, P E Tannenwald, D D Peck, and W D Goodhue, Appl. Phys. Lett. 45 (1984) 1319.
14. Z Z Sun, R Q Zhang, W Fan, and X R Wang, J. Appl. Phys. 105 (2009) 043706.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی