نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر

چکیده

این مقاله به معرفی یک پیکسل جدید که قابلیت گسیل امواج مادون قرمز از سطح خود را دارا می‌باشد و می‌تواند به منظور پنهان سازی اجسام از دوربین‌های حرارتی مورد استفاده قرار گیرد می‌پردازد. این پیکسل قابلیت شبیه سازی دماهای بین صفر تا 100 درجه سانتیگراد که امواج مادون قرمزی در ناحیه

( LWIR (12-8

میکرومتر گسیل می‌کند را دارا می‌باشد. در ساختمان این پیکسل از مواد نانوکامپوزیت استفاده شده که قابلیت‌های آن مانند فاکتور

ZT

را 40 تا 50 درصد نسبت به مواد تجاری شبیه

Bi2Te3

افزایش داده است. جنبه‌های فنی این پیکسل شبیه طول موج‌های گسیلی، نرخ تغییر دما، کنتراست دمایی، فاکتور

ZT

و موارد دیگر که با استفاده از روش‌های ترموگرافی، دماسنجی غیرتماسی، رادیومتری، روش چهار پراب

ac

و تفاضل دمایی به دست آمده نیز بحث شده‌اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Objects cloaking in LWIR region by using a high efficiency infrared pixel

نویسندگان [English]

  • Arab
  • Behzadi
  • Yousefi

چکیده [English]

This article, introduces a new pixel which can emit infrared wavelengths from its surface and can be used for the purpose of cloaking objects from thermal cameras. This pixel can simulate the temperatures between 0 and 100ºC emited from an infrared radiation in LWIR (8-12 micrometres) region. Nanocomposite material is used in the pixel structure and this has increased its capacities like ZT factor %40-50 better than the commercial material like Bi2Te3. Technical aspects of the pixel such as the emission wavelengths, rate of temperature changing, thermal contrast, ZT factor and so on are discussed in this paper and were determined by using thermography, non-contact thermometry, radiometry, four probe ac method and temperature differential

کلیدواژه‌ها [English]

  • infrared
  • pixel
  • cloak
  • nanocomposite
  • LWIR
1. E L Dereniak and G D Boreman, “Inferared Detectors and Systems”, John Wiley & sons, Inc. (1996).
2. P W Kruse, Semiconduct. Semimet. 47 (1997) 17.
3. A Rogalski, Prog. Quantum Electron. 27 (2003) 59.
4. J D Vincent, “Fundamental of Inferared Detector Operation and Testings”, Wiley (1990).
5. R G Driggers, P Cox, and T Edwards, “Introduction to Inferared and Electro-Optical Systems”, Artech House, INC, Boston (1998).
6. J W Bos, “Thermoelectric materials: efficiencies found in nanocomposites, education in chemistry”, Royal Society of Chemistry (2012).
7. J Jiang, L Chen, Q Yao, S Bai, and Q Wang, Materials Chemistry and Physics, 92, 1 (2005) 39.
8. B Poudel, Q Hao, and Y Ma et al., Science, 320, 5876 (2008) 634.
9. Y Q Cao, X B Zhao, T J Zhu, X B Zhang, and J P Tu, Applied Physics Letters, 92 (2008) 14.
10. M Salavati-Niasari, M Bazarganipour, and F Davar, Journal of Alloys and Compounds, 489, 2 (2010) 530.
11. X Tang, W Xie, H Li, W Zhao, Q Zhang, and M Niino, Applied Physics Letters, 90, 1(2007) 5.
12. W Xie, X Tang, Y Yan, Q Zhang, and T M. Tritt, Applied Physics Letters, 94, 10 (2009) 4.
13. L D Zhao, B P Zhang, J F Li, M Zhou, W S Liu, and J Liu, Journal of Alloys and Compounds, 455, 1-2 (2008) 259.
14. G S Nolas, J Sharp, and H J Goldsmid, "Thermoelectrics: Basic Principles and New Materials Developments," Springer, New York, USA (2001).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی