نویسندگان

چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

چکیده

بر اساس نیازمندی‌های حلقه انبارش چشمه نور ایران با سطح انرژی 3 گیگا الکترون ولت و جریان باریکه الکترونی 400 میلی‌آمپر، طراحی مفهومی سامانه بسامد رادیویی ابتدا در بسامد 500 مگاهرتز انجام شد. با توجه به ساده‌تر شدن ساختار کاواک در بسامد 100 مگاهرتز که امکان ساخت آن را در کشور افزایش خواهد داد و همچنین سایر مزایای کاهش بسامد رادیویی، بسامد 100 مگاهرتز به عنوان گزینه جایگزین مورد بررسی قرار گرفت که پس از بررسی کامل اثرات کاهش بسامد رادیویی بر روی مشخصات باریکه الکترونی و ماشین و مقایسه سامانه بسامد رادیویی در دو بسامد نهایتاً بسامد به 100 مگاهرتز تغییر کرد. در این مقاله بررسی و مقایسه‌های انجام شده برای انتخاب بسامد ارائه شده و همچنین طراحی الکترومغناطیسی و مکانیکی صورت گرفته برای کاواک 100 مگاهرتز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing 100 MHZ Cavity for Iranian Light Source Facility storage ring

نویسندگان [English]

  • S Pirani
  • Kh Sarhadi
  • V Moradi
  • B Kamkari
  • J Dehghani
  • J Rahighi

چکیده [English]

Iranian Light Source Facility (ILSF) RF system was conceptually designed based on ILSF requirements for a 3 GeV storage ring and 400 mA beam current at 500 MHz RF frequency. Considering the fact that  cavity construction is simpler at 100 MHz and advantages of reducing frequency provided an alternative of 100MHz RF system to be explored for ILSF. After a thorough study on the effect of reducing RF frequency on electron beam, machine parameters and comparison of RF systems at both frequencies, the RF frequency was switched to 100 MHz. This paper presents these investigations and comparision leading to selecting the intended frequency. Furthermore, the electromagnetic and mechanical design for 100 MHz cavity are discussed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • RF cavity
  • radio frequency
  • storage ring
  • electromagnetic design
1. ILSF Conceptual Design Report, Oct. (2012), http://ilsf.ipm.ac.ir/publications.jsp.
2. E Weihreter and F Marhauser, “HOM Damped Cavities For High Brilliance Synchrotron Light
.1 Stepping motor
3. Sources”, Brilliant Light in Life and Material Sciences (Springer 2007).
4. M Svandrlik, G D’Auria, A Fabris, E Karantzoulis, A Massatotti, C Pasotti, and C Rossi, “Investigation of the higher order modes in the ELETTRA cavities”, Proc. EPAC 1994, 2136 (1994).
5. J Watanabe, K Nakayama, K Sato, A Jackson, G S LeBlanc, K Zingre, N Nakamura, H Sakai, H Takaki, M Izawa, and T Koseki, “Design and cold 248 model test of 500 MHz AMPED cavity for ASP storage ring of RF system”, Proceedings of 2003 Particle Accelerator Conference, Knoxville, Tennessee.
6. Å Andersson, et al., “THE 100 MHs RF System for the MAX IV Storage Rings”, IPAC 2011.
7. Synchrotron Radiation News, 26, No. 3, May (2013).
8. J H Billen and L M Young, “Poisson's Superfish Manual”, Los Alamos National Laboratory, USA, (2006).
9. Ansoft High Frequency Structure Simulation (HFSS). ver. 10, Ansoft Corporation, (2005).
10. “CST Microwave Studio Tutorial”, CST GmbH, (2006).
11. Erk Jensen, “CERN Accelerator School”, (2011).
12. Z T Zhao, “RF systems for light source storage rings”, http://www.ANSYS.com.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی