نویسندگان

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، طرح چشمه نور ایران، تهران

چکیده

در این مقاله درباره نقش دو مقدار گسیلندگی 782/3 و 674/0 نانومتر رادیان، که برای چشمه نور ایران توصیه شده بودند، بر روی خصوصیات تابشی چشمه نورهای سنکروترونی (مغناطیس خم کننده، لرزاننده و نوسان‌ ساز) نظیر اندازه و واگرایی پرتو در محل چشمه و درخشندگی و کمیت‌های مهم در طراحی خطوط باریکه نظیر سطح مقطع‌های فوتونی، اندازه قطعات اپتیکی و تفکیک پذیری انرژی، بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of low and high emittance on synchrotron radiation and beamline design

نویسندگان [English]

  • A Gholampour Azhir
  • S Amiri
  • M Lamehi Rachti
  • J Rahighi

چکیده [English]

In this paper, we have discussed about the role of two emittance values suggested for Iranian Light Source Facility (ILSF) (3.278 and 0.476 nm.rad) on different radiation features of the synchrotron light sources (bending magnet, shaker and oscillator) such as spot size, divergence of the beam on light spot, brilliance and important quantities in beamline design such as photon cross-section, optical element sizes and energy resolution

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • emittance
  • synchrotron radiation
  • beamline
1. ILSF CDR: http://ilsf.ipm.ac.ir/Publications/ILSF-CDR.pdf.
2. H Khosroabadi, S Amiri, and A Gholampour, “Effect of machine emittanceon the synchrotron radiation, beamline and scientific cases”, Internal report of ILSF, July (2013).
3. William Burling Peatman, “Grating mirrors and slits”, Gordon and Breach Science Publisher, (1997).
4. H Ghasem, F Saeidi, and E Ahmadi, “Lattice Candidates for The Ilsf Storage Ring”, Proceedings of IPAC (2011), San Sebastián, Spain.
5. T Tanaka and H Kitamura, J. Synchrotron radiation 8, 1221 (2001).
6. www.esrf.eu/usersandscience/experiments/TBSscisoft/xop2.3.
7. H Khosroabadi, A Gholampour Azhir, S Amiri, and H Ghasem, “X-ray powder diffraction beamline for Iranian Light Siurce Facility”, Proceedings of IPAC (2013), Shanghai, China.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی