نویسندگان

پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده

در این مقاله شتاب الکترون در برهم‌کنش با میدان پالس لیزری مورد بررسی قرار می‌گیرد. به منظور محدود کردن ناحیه برهم‌کنش الکترون با پالس، که لازمه دستیابی به شتاب است، روش جدیدی مبتنی بر تزریق الکترون در قله زمانی پالس ارائه می‌شود. در این روش الکترون از یک منبع پلاسمایی تولید شده و با استفاده از میدان مغناطیسی به مسیر باریکه لیزر هدایت می‌شود و لحظه برهم‌کنش آن با پالس لیزری برای بیشترین بهره تنظیم می‌گردد. همچنین وابستگی بهره الکترون به طول و فاز اولیه پالس و زاویه تزریق الکترون مطالعه و مقادیر بهینه آنها به دست آمده است.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electron acceleration by an asymmetric laser pulse

نویسندگان [English]

  • M Akhyani
  • M Rezaei-Pandari
  • F Jahangiri
  • A R Niknam
  • R Massudi

چکیده [English]

In this paper, electron acceleration in the field of laser pulse is investigated. To limit the interaction region for electron pulse, which is required for acceleration, a new method is presented based on the injection of electron on temporal peak of the laser pulse. In this method, the electron is provided by a plasma source and is steered inside the laser field by utilizing the magnetic field and the interaction time is optimized for maximum energy gain. The dependence of the electron energy gain on duration and initial phase of the laser pulse as well as the injection angle of the electron is studied and optimized

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • asymmetric laser pulse
  • acceleration
  • electron
1. R L Maughan, M Yudelev, J Farr, J D Forman, E J Blosser, and T Horste, “Status report for the Harper hospital superconducting cyclotron neutron therapy facility”, pp. 18-20.
2. K Umegaki, K Hiramoto, N Kosugi, K Moriyama, H Akiyama, and S Kakiuchi, Hitachi Review, 52 (2003) 197.
3. K W D Ledingham, W Galster, and R Sauerbrey, The British journal of radiology, 80 (959), (2007) 855.
4. K. Shimoda, Applied Optics, 1, (1962) 33.
5. W P Leemans, B Nagler, A J Gonsalves, C Toth, K Nakamura, and C G R Geddes, et al., Nature physics, 2 (2006) 696.
6. H Schwoerer, South African Journal of Science, 104. (2008) 299.
7. E Esarey, C B Schroeder, and W P Leemans, Reviews of Modern Physics, 81 (2009) 1229.
8. F Amiranoff, D Bernard, B Cros, F Dorchies, F Jacquet, and V Malka, et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 410 (1998) 364.
9. B J Galow, Y I Salamin, T V Liseykina, Z Harman, and C H Keitel, Physical review letters, 107 (2011) 185002.
10. Y I Salamin and C H Keitel, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 33 (2000) 5057.
11. P X Wang, Y K Ho, X Q Yuan, Q Kong, N Cao, and L Shao, et al., Journal of applied physics, 91 (2002) 856.
12. H Saberi and B Maraghechi, Physics of Plasmas (1994-present), 22 (2015) 033115.
13. E Esarey, P Sprangle, and J Krall, Physical Review E, 52 (1995) 5443.
14. Y I Salamin and C H Keitel, Physical review letters, 88 (2002) 095005.
15. W Yu, V Bychenkov, Y Sentoku, M Y Yu, Z M Sheng, and K Mima, Physical review letters, 85 (2000) 570.
16. S X Hu and A F Starace, Physical review letters, 88 (2002) 245003.
17. J Faure, Y Glinec, A Pukhov, S Kiselev, S Gordienko, and E Lefebvre, et al., Nature, 431 (2004) 541.

تحت نظارت وف ایرانی