نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز

2 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، طرح چشمه نور ایران گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان

3 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، طرح چشمه نور ایران

چکیده

در این مقاله یک اتاقک پرتو ایکس حساس به موقعیت در یک بعد، که مبتنی بر روش چند سیمی و خطوط تأخیر دهنده سیگنال، طراحی، شبیه‌سازی و ساخته شده است، تشریح می‌شود. این نوع از اتاقک‌ها عموماً در تصویر برداری پرتو ایکس نرم مورد استفاده قرار می‌گیرد و به سهولت قابل تعمیم به دو بعد هستند. قدرت تفکیک مکانی این اتاقک‌  اندازه‌گیری شد.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design, simulation and construction of a position sensitive X-ray gas detector

نویسندگان [English]

  • H Karami 1
  • M Jafarzadeh Khatibani 2
  • J Rahighi 3
  • Z Kargar 1

1

2

3

چکیده [English]

In this paper a one dimentional position-sensitive X-ray gas detector has been designed, simulated and constructed based on Multi Wire Proportional Chamber (MWPC) with delay line position readout. These kinds of detectors are useful in soft X-ray imaging and are capable of being extended to two dimensions position readout easily. The position resolution of this detector is estimated to be 230µm

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • X-ray detector
  • delay line
1. J Y R A Boie, Nuclear Instruments and Methods, 201 (1982) 93.

تحت نظارت وف ایرانی