نویسندگان

شرکت توسعه کاربرد پرتوها، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

فناوری شتاب‌دهنده‌های باریکه الکترونی طی سال‌های گذشته در کاربردهای زیست محیطی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. از جمله کاربردهای زیست محیطی شتاب‌دهنده‌های صنعتی، پاکسازی گازهای تولیدی تأسیسات صنعتی از اکسیدهای نیتروژن و گوگرد (NOx ,SOx) می‌باشد. گازهای حاصل از احتراق ذغال‌سنگ، نفت، گاز طبیعی و... که در نیروگاه‌های برق، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی تولید می‌شوند، شامل مقادیر بالایی از این اکسیدها بوده که در اغلب موارد بیش از حد مجاز است. پاکسازی به روش پرتودهی، شامل اضافه کردن مقادیری آمونیاک به گازهای خروجی و پرتودهی از طریق باریکه الکترونی شتاب‌دهنده است. پرتودهی، رادیکال‌هایی را تولید می‌کند که با SOx و NOx مجدداً واکنش انجام داده و اسیدهای مربوطه شکل می‌گیرد. با وجود آمونیاک این اسیدها به آمونیوم سولفات ((NH4)2SO4) و آمونیوم نیترات (NH4NO3) تبدیل می‌شوند و از طریق ته‌نشین کننده‌های الکترواستاتیکی جمع‌آوری و به عنوان کود شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بررسی فرایند تصفیه گازهای آلوده توسط باریکه الکترونی و همچنین جایگاه شتاب‌دهنده الکترون در واحدهای صنعتی آلاینده محیط زیست در ایران می‌تواند راهکار مناسبی جهت بر طرف سازی این معضل زیست محیطی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reducing NOx and SOx pollutants in an industrial units using electron accelerator

نویسندگان [English]

  • H Nouri
  • A H Mirdamadi
  • S A M Aghayan

چکیده [English]

Electron beam accelerators technology has made significant progress in environmental applications in recent years. Including some environmental applications of industrial accelerators, is clearing the air from oxides of nitrogen and sulfur(NOx , SOx) produced by industrial facilities. Combustion  of coal, oil, natural gas and other gases that are produced in power plant, refineries and industrial factories, produce high extent of these oxides wshich exceed the limit in most cases. Clearing by irradiation involves adding amounts of ammonia to output gases and irradiation by Electron beam accelerators. Irradiation produces radicals that interact again with  NOx , SOx  and produced the related gases. Due to the ammonia, these acids transform into ammonium sulfate ((NH4)2SO4 ) and ammonium nitrate (NH4NO3) are precipitated by electrostatic precipitators, and are used as chemical fertilizer. Cosidering purification process of pollutant  gases by electron beam and the importance of electron accelerator in industrial plants that are polluting the environment in Iran, can be a suitable sollution for this environmental problem

کلیدواژه‌ها [English]

  • particle accelarator
  • electron beam
  • NOx and SOx pollutants
1. “Radiation processing of flue gases”. International Atomic Energy Agency, (2000).
2. A Basfar, et al., “Electron beam flue gas treatment (EBFGT) technology for simultaneous removal of SO2 and NOx from combustion of liquid fuels”, Technical and economic evaluation. in International topical meeting on nuclear research applications and utilization of accelerators. (2009).
3. “Accelerators for America's Future”. U.S. Department of energy, (2010).
4. Z Zimek, Radiation Physics and Chemistry, (1995).
5. Y K a B H Jinkyu Kim, Journal of the Korean Physical Society, (2011).
6. A G Chmielewski, et al., “Industrial Plant for Flue Gas Treatment with High Power Electron Accelerators”,. in AIP Conference Proceedings. (2003).
7. Y K a B H Jinkyu Kim, Journal of the Korean Physical Society, (2011).
8. “Radiation processing of flue gases”, International Atomic Energy Agency, (2000).
9. Chmielewski, G Andrzej, Reviews of Accelerator Science and Technology 4. 01 (2011) 147
10. J K Kim, et al,. International Atomic Energy Agency, (2009).
11. A G Chmielewski, Reviews of Accelerator Science and Technology, 01 (2011) 147

تحت نظارت وف ایرانی