نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

در این مقاله ما معادله تحولی DGLAP < /span>1 را برای تابع ترکش گلئون به مزون یا باریون در مرتبه LO2 و NLO3 با استفاده از روش لاپلاس به دست می‌آوریم. با استفاده از این روش، معادلات به دست آمده برای مزون‌های  و g→j/Ψ
 را تحول می‌دهیم تا درستی این روش را نشان دهیم. در این روش نیازی به محاسبه توابع در فضای لاپلاس نیست. از روش لاپلاس فقط برای ساده سازی معادلات استفاده می‌شود.
 

 

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solution of DGLAP evolution equation for gluon fragmentation in LO and NLO

نویسندگان [English]

  • G R Boroun
  • S Zarrin

چکیده [English]

In this work, we calculate DGLAP evolution equation at LO and NLO by Laplace method for fragmentation function of gluon to meson or baryon. To prove the validity of this method, we evolve the fragmentation functions of  andby using this method. In this method, it is not necessary to calculate these functions in Laplace space. This method is just used for simplifing the equations

کلیدواژه‌ها [English]

  • fragmentation
  • Evolution
  • Laplace
1. Y L Dokshitzer, Sov. Phys- JETP, 46 (1977) 641.
2. V N Gribov and L N Lipatov, Sov. J. Nucl. Phys., 15 (1972) 438.
3. G Altarelli and G Parisi, Nucl. Phys. B 126 (1977) 298.
4. A Cafarella, C Coriano, and M Guzzi, Nucl. Phys. B 748 (1), (2006) 253.
5. A V Kotikov and L N Lipatov, Nucl. Phys. B 661(1) (2003) 19.
6. R Baishya and J K Sarma, Phys. Rev. D 74(10) (2006) 107702.
7. M M Block, L Durand, P Ha, and D W McKay, Eur. Phys. J. C 69 (2010) 425.
8. M M Block, L Durand, P Ha, and D W McKay, Phys. Rev. D 84 (2011) 094010.
9. M M Block, L Durand, P Ha, and D W McKay, Phys. Rev. D 83 (2011) 054009.
10. M M Block, Eur. Phys. J. C 65 (2010) 1.
11. M M Block, Eur. Phys. J. C 68 (2010) 683.
12. M M Block, L Durand, P Ha, and D W McKay, arXiv: 1004.1440 (2010).
13. H Khanpour, A Mirjalili, and S Atashbar Tehrani, arXiv preprint arXiv:1601.03508 (2016).
14. S A Tehrani, F Taghavi-Shahri, A Mirjalili, and M M Yazdanpanah, Phys. Rev. D 87(11) (2013) 114012.
15. G R. Boroun, S Zarrin, Eur. Phys. J. Plus, 128, 10 (2013) 1.
16. G R Boroun, S Zarrin, and S Dadfar, Nucl. Phys. A 953 (2016) 21.
17. E Braaten, and T C Yuan, Phys. Rev. Lett., 71(11) (1993)1673.
18. J H Kuhn, H Schneider, Phys. Rev. D 24, 2996 (1981), Z. Phys. C 11, 263 (1981).
19. G Curci, W Furmanski, and R Petronzio, Nucl. Phys. B 175 (1980) 27.
20. E G Floratos, C Kounnas and R Lacaze, Nucl. Phys. B 192 (1981) 417.

تحت نظارت وف ایرانی