نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

چکیده

در این مقاله، انتشار امواج گاوسی تخت‌ شده در سیستم‌های اپتیکی با روش گام مجزای فوریه به‌ صورت عددی، روش ماتریس ABCD و روش تبدیل پیرا محوری شبیه‌سازی و مقایسه می‌شود. برای این منظور، در ابتدا به معرفی پرتو گاوسی تخت‌ شده، محیط غیرخطی غیرموضعی قوی و روش‌های بررسی انتشار امواج پرداخته می‌شود، سپس انتشار پرتو گاوسی تخت‌ شده در فضای آزاد و محیط غیرخطی غیرموضعی قوی با استفاده از روش‌های فوق شبیه سازی می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که روش تبدیل پیرا محوری می‌تواند یک روش مناسب برای بررسی انتشار امواج در محیط‌های اپتیکی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation of propagation of flattend Gaussian beam in strongly nonlocal nonlinear media using paraxial group transformation

نویسندگان [English]

  • Z Roosta
  • A Keshavarz

چکیده [English]

In this paper, propagation of flattend Gaussian beam in optical media is simulated by split step fourier method, ABCD matrix method, and paraxial group method, and results are compared. For this purpose, at first, flattend Gaussian beam, strongly nonlocal nonlinear media and investigation methods of propagation of optical beams are introduced. Then, propagation of flattend Gaussian beam in free space and strongly nonlocal nonlinear media are simulated by these methods. Results show that paraxial group method can be considered as a suitable method for investigation of propagation of optical beams in an optical media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beams propagation
  • fllatend gaussian beam
  • paraxial transformation method
  • strongly nonlocal nonlinear media
  • ABCD matrix
[1] C. P. Ting, T. Kim, “Engineering Optics with MATLAB”, World Scientific, (2006).
[2] V. Bagini, R. Borghi, F. Gori, A. M. Pacileo, and M. Santarsiero, J. Opt. Soc. Am. A, 13 (1994) 1385.
[3] A. Keshavarz, G. Honarasa, World scientific, 23(2014) 1450035.
[4] F., Gori, Opt. Commun., 107(1994) 335.
[5] W., Krolikowski, O., Bang, J., Wyller, J. J., Rassmussen, Acta. Phys. Polonica A., 103(2003) 2.
[6] B. Crosignani, A. Degasperis, E. DelRe, P.Di Porto, and A.J. Agranat, Phys. Rev. Lett., 82 (1999) 1664.
[7] D. Suter and T. Blasberg, Phys. Rev. A, 48(1993) 4583.
[8] F. Dalfovo, S. Giorgini, L.P. Pitaevskii, and S.Stringari, Rev. Mod. Phys. 71(1999) 463.
[9] Zh., Yang, D., Lu, W., Hu, Y., Zheng, X., Gao, Q., Guo, phys. lett. A, (2010) 4007.
[10] D. Q. Lu, W. Hu, and Q. Guo, Eur. Phys. Lett., 86 (2009) 44004.
[11] K., Okamoto, “Fundamentals of Optical Waveguides”, Academic Press, Amesterdam, (2006).
[12] G., Lifante, “Integrated Photonics. Fundamental”, Wiley, Chichester, (2003).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی