نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

در این مقاله جواب عام نظریه گرانش گوس- بونه در حضور یک شاره کامل با فشار ترمودینامیکی p < /span>  و چگالی انرژی ρ  در n بعد ارائه می گردد. بر این اساس تانسور شاره کامل را به عنوان تانسور انرژی- تکانه درنظر می گیریم و جوابهای ایستا و تابشی برای معادله حالت خطی که بصورتp=w ρ   می باشد را بدست خواهیم آورد. جواب کلی بدست آمده شامل کلیه جوابهایی که تا کنون درگرانش گوس- بونه ارائه شده است، از جمله جوابهای ایستای مجانباً تخت باردار، مجانباً (آنتی)-دوسیته غیرباردار و جوابهای مجانباً تخت و(آنتی)-دوسیته تابشی و همچنین چندین جواب ایستا و تابشی جدید برای مقادیر محتلفw می باشد. خصوصیت های این جوابها را برای دو مقدارخاص w=0  وw=(n-2)- 1  درحالتهای ایستا وتابشی مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین خواهیم دید که این جوابها که شرط های ضعیف و غالب انرژی را برآورده می کنند، با انتخاب مناسب پارامتر ها می توانند سیاهچاله هایی با یک یا دو افق حادثه و یا تکینگی  بدون افق باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New black hole solutions of Gauss-Bonnet gravity in the presence of a perfect fluid

نویسنده [English]

  • N Farhangkhah

چکیده [English]

In this paper, the solutions of the Gauss-Bonnet theory of gravity was proposed in the presence of a perfect fluid with thermodynamic pressure P and energy gravity ρ in n-dimension. Accordingly, perfect fluid tensor was regarded as energy-momentum tensor and the static and radiating solutions for the linear equation of state p = wρ was calculated. This solution contains all the solutions already being proposed for Gauss-Bonnet gravity, such as asymptotically flat or asymptotically uncharged (anti)-de Sitter, radiating asymptotically flat and (anti)-de Sitter solutions as well as some new static and radiating solutions for different w values. We go through the properties of the new static and radiating solutions. We find solutions for w = 0 and w = (n-2)-2 in static and radiating states. We also show that the solutions satisfy the dominant and weak energy conditions and they present black holes with one or two horizons or naked singularities provided that the parameters of the solutions are chosen suitable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gauss-Bonnet gravity
  • energy-momentum tensor
  • linear equation of state
  • dominant and weak energy condition
[1] G. Nordstrom, Z. Phys. 15 (1914) 504
[2] T. Kaluza, Preuss. Akad. Wiss, Berlin, Math. Phys. K 1 (1921) 966;
O. Klein Z. Phys. 37 895; Nature 118 (1926) 516.
[3] J. Hewett, M. Spiropulu, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 52 (2002) 397.
[4] J. Polchinski, String Theory , University Press, Cambridge, England, (1998).
[5] M. B. Greens, J. H. Schwarz, and E. Witten, Superstring Theory, Cambridge University Press, Cambridge, England, (1987).
[6] D. Lust, S. Theusen, Lectures on String Theory (Springer, Berlin, 1989).
[7] H. Vermeil, Nachr. Ges. Wiss. Gottingen (1917) 334.
[8] H. Weyl, Raum, Zeit, Materie, 4th ed., Springer, Berlin (1921).
[9] E. Cartan, J. Math. Pures Appl.1 (1922) 141.
[10]: D. G. Boulware and S. Deser, Phys. Rev. Lett. 55 (1985) 2656;
J. T. Wheeler, Nucl. Phys .B 268 (1986) 737;
Y.M. Cho and I.P. Neupane, Phys. Rev. D 66 (2002) 024044;
Y. Brihaye and E. Radu, Phys. Lett. B 661 (2008) 167;
S. Nojiri, S. D. Odintsov, and S. Ogushi, Phys. Rev. D 65 (2001) 023521;
Y. Brihaye and E. Radu, J. High Energy Phys. 09 (2008) 006;
M. H. Dehghani and R. B. Mann, Phys. Rev. D 72 (2005) 124006;
[11]: T. Torii, H. Maeda, Phys. Rev. D 72 (2005) 064007.
[12]: Yun Soo Myung, Yong-Wan Kim , Young-Jai Park, Eur. Phys .J.C58 (2008) 337346.
[13]: M. H. Dehghani, Phys .Rev. D 67 (2003) 064017.
[14]: M. H. Dehghani, G. H. Bordbar, M. Shamirzaie, Phys. Rev .D 74 (2006) 064023;
[15]: T. Kobayashi, Gen. Rel. Grav. 37 (2005) 1869.
[16] H. Maeda, Phys. Rev. D 73 (2006) 104004.
[17] S. Hansraj, B. Chilambwe, S. D. Maharaj, Eur. Phys. J. C 75 (2015) 277.
[18] S. H. Hendi, S. Panahiyan, Phys. Rev. D 90 (2014) 124008;
A. Sheykhi, B. Wang, Phys.Lett.B678 (2009) 434;
A. Kolly, A, Frey, G. Kunstatter, Phys. Rev. Lett. 114 (2015) 071102;
S. Nojiri, S. D. Odintsov and M. Sami, Phys. Rev. D 74 (2006) 046004;
[19]: S. W. Hawking and G. F. R. Ellis, (1973) The Large Scale Structure of Space-Time, Cambridge University Press.
[20] J. D. Beckenstein, Phys. Rev. D 7 (1973) 2333; S.W. Hawking, Nature (London) 248, (1974) 30;
G.W. Gibbons, S.W. Hawking, Phys. Rev. D 15 (1977) 2738.
[21] C. J. Hunter, Phys. Rev. D 59, 024009 (1999);
S.W. Hawking, C. J. Hunter and D. N. Page, ibid. 59, 044033 (1999);
R. B. Mann, ibid. 60, 104047 (1999); 61, 084013 (2000).
[22] M. Lu, M. B.Wise, Phys. Rev. D 47, R3095 (1993); M. Visser, ibid. 48, 583 (1993).
[23]: F.J. Tipler, Phys. Lett. A 64 (1977) 8;
F.J. Tipler, C.J.S. Clarke, G.F.R. Ellis, in: A. Held (Ed.), General Relativity and Gravitation, Plenum, New York, 1980.
[24]: A. Krolak, J. Math. Phys. (N.Y.) 28 (1987) 138.

تحت نظارت وف ایرانی