نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

با استفاده از حل خود مشابه معادلات هیدرودینامیک یک بعدی را برای مورد قرص‌های باریک در حضور باد و همچنین در دستگاه مختصات استوانه‌ای حل کردیم. آهنگ اتلاف جرم توسط باد را به صورت تابع توانی.....در نظر گرفتیم. اتلاف جرم، تکانه زاویه‌ای، و انرژی را در معادلات وارد کردیم. درنتیجه اثر باد را بر دینامیک سیستم بررسی کردیم. به عنوان تأییدی بر کار دیگران مشاهده کردیم که پروفایل دمای مؤثر قرص‌های باریک نسبت به قرص‌های نازک استاندارد دارای شیب کمتری می‌باشد. همچنین اتلاف جرم و تکانه زاویه‌ای توسط باد، دمای مؤثر قرص را افزایش می‌دهند. محاسبات ما نشان داد که حضور باد علاوه بر دمای مؤثر قرص می‌تواند در طیف مشاهده شده قرص نیز تأثیرگذار باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The influence of rotating wind in supercritical accretion disk with radiation pressure

نویسندگان [English]

  • F Z Zeratgari
  • E Delkhani
  • Sh Abbassi

چکیده [English]

We solved one-dimensional hydrodynamic (HD) equations of the slim disks in the presence of the wind and in cylindrical coordinates using self-similar solution. We considered power-law function of for mass loss rate due to wind. Then, we considered mass loss, angular-momentum loss and energy loss in equations. Then, we treated the influence of wind on the dynamics of the system. As an agreement with previous works, it was found that in the case of the slim disks, the effective temperature profile of slim disks is flatter with respect to that of the thin standard disks. Moreover, the mass and the angular momentum loss of the wind will increase the effective temperature of the slim disks. The results turned out that beside effective temperature of disks, the continuum spectrum emitted from the disk can also be affected in the presence of the wind

کلیدواژه‌ها [English]

  • accretion
  • accretion disks
  • black hole physics
  • wind
  • outflow
1. N I Shakura and R A Sunyaev, A&A, 24 (1973) 337.
2. J E Pringle, ARA&A, 19 (1981) 137.
3. J Frank, A King, and D Raine, “Accretion Power in Astrophysics”, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge (2002).
4. S Kato, J Fukue, and S Mineshige, Black-HoleAccretionDisks: “Towards a New Paradigm”, Kyoto, Kyoto Univ. Press (2008).
5. M A Abramowicz and P C Fragile, Living Rev. Relativ., 16 (2013) 1.
6. Blaes, Space Science Rev., 183 (2014) 21.
7. J P Lasota, Ap&SSL, Inpress. arXiv:1505.02172 (2015).
8. R Narayan and I Yi, ApJ, 428 (1994) L13.
9. R Narayan and I Yi, ApJ, 444 (1995a) 238.
10. R Narayan and I Yi, ApJ, 452 (1995b) 710.
11. F Yuan and R Narayan, RRA&A, 52 (2014) 529.
12. M A Abramowicz B Czerny, J P Lasota, and E Szuszkiewicz, ApJ, 332 (1988) 646.
13. K Watarai and J Fukue, PASJ, 51 (1999) 725.
14. K Ohsuga, S Mineshige, M Mori, and M Vmemura, ApJ, 574 ( 2002) 315.
15. K Ohsuga, M Mori, T Nakamoto, and S Mineshige, ApJ, 628 (2005) 368.
16. K Watarai, ApJ, 648 (2006) 523.
17. J Fukue, PASJ, 56 (2004) 569.
18. M C Begelman and D L Meier, ApJ, 253 (1982) 873.
19. J M Wang and Y Y Zhou, ApJ, 516 (1999) 420.
20. K Watarai, J Fukue, M Takeuchi, and S Mineshige, PASJ, 52 (2000) 133.
21. S Mineshige, T Kawaguchi, M Takeuchi, and K Hayashida, PASJ, 52 (2000) 499.
22. W M Gu and J F Lu, ApJ, 660 (2007) 541.
23. W M Gu, ApJ, 753 (2012) 118.
24. E Quataert and A Gruzinov, ApJ, 545 (2000) 842.
25. G C Bower, M C Wright, H Falcke, and D C Backer, ApJ, 588 (2003) 331.
26. D P Marrone, J M Moran, J H Zhao, and R Rao, ApJ, 654 (2007) L57.
27. J M Stone, J E Pringle, and M C Begelman, MNRAS, 310 (1999) 1002.
28. F Yuan, M Wu, and D Bu, ApJ, 761 (2012a) 129.
29. F Yuan, D F Bu, and M Wu, ApJ, 761 (2012b) 130.
30. X H Yang, F Yuan, K Ohsuga, and D F Bu, ApJ, 780 (2014) 79.
31. A Mosallanezhad, M Khajavi, and S Abbassi, RA&A, 13 (2013) 87.
32. A Mosallanezhad , S Abbassi, and N Beiranvand, MNRAS, 437 (2014) 3112.
33. A Mosallanezhad, D F Bu, and F Yuan, MNRAS, 456, (2016) 2877.
34. M Samadi, S Abbassi, and M Khajavi, MNRAS, 437 (2014) 3124.
35. M Samadi and S Abbassi, MNRAS, 455 (2016) 3381.
36. J Ghanbari, SH Abbassi and N Jami al ahmadi, Iranian Journal of Physics Research, 11, 1 (2011) 1.
37. J Ghanbari, S Abbasi and A Tajmohammadi, Iranian Journal of Physics Research, 9, 3 (2009) 294.
38. F Z Zeraatgari, S Addassi, and A Mosallanezhad, ApJ, accepted: arXiv:160400373 (2016)
39. F Z Zeraatgari and S Addassi, ApJ, 809 (2015) 54.
40. R D Blandford and M C Begelman, MNRAS, 303 (1999) L1.
41. R D Blandford and D G Payne, MNRAS, 199 (1982) 883.
42. R T Emmering, R D Blandford, and I Shlosman, ApJ, 385 (1992) 460.
43. J M Miller, et al., Nature, 441 (2006a) 953.
44. V Icke, ApJ, 85 (1980) 329.
45. I Shlosman and P Vitello, ApJ, 409 (1993) 372S.
46. D Proga and A R Kallman, ApJ, 565 (2002) 455.
47. M C Begelman, C F McKee, and G A Shields, ApJ, 271 (1983) 70.
48. D T Woods, R I Klein, J I Castor, C F McKee, and J B Bell, ApJ, 461 (1996) 767.
49. S A Sim, D Proga, L Miller, K S Long, and T J Turner, MNRAS, 408 (2010) 1396.
50. N Higginbottom and D Proga, ApJ, 807 (2015) 107.
51. C Knigge, MNRAS, 309 (1999) 409

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی