نویسندگان

1 دانشگاه دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

چکیده

جفت کننده‌های هم محور‌ی با توان ورودی بالا، از اجزای مهم شتاب‌دهنده‌ها هستند و معمولاً در بسامد 500 مگاهرتز استفاده می‌شوند. برای اعمال شرایط توان بالای RF در جفت کننده‌ها، جفت کننده‌ها تحت شرایطی یکسان، در ایستگاه آزمایش آزموده می‌شوند، برای این منظور از موجبر جفت شده به هم محور‌ استفاده می‌شود. پارامتر S11 نشانده میزان تلف بازگشتی توان ورودی است که با بهینه کردن ابعاد مدل پیشنهادی کاهش می‌یابد. برنامه برنامه MATLAB دارای ابزارهای توانمندی برای بهینه‌سازی ابعاد مدل‌های طراحی شده توسط نرم‌افزار 
CST STUDIO SUITE
است. در این مقاله، مراحل و جزئیات روش‌های کنترل نرم‌افزار CST با استفاده از برنامه MATLAB شرح داده شده است. سپس با استفاده از این روش‌، به بهینه‌سازی ابعاد جفت کننده‌ هم محور‌ به موجبر 1800 با توان بالا، پرداخته شده است.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of a high-power coaxial coupler to 1800 waveguide coupler with high input power using CST simulator controlled by MATLAB

نویسندگان [English]

  • M Mostajeran 1
  • F Kazemi 2

1

2

چکیده [English]

Coaxial couplers with high input RF power, usually operated at 500 MHz, are one of the critical components used in accelerators. To withstand high RF power, the couplers should be tested first, under identical conditions in a test stand. A waveguide coupled to a coaxial cable is used for this purpose. The parameter that indicates the amount of returned power loss is S11. By optimizing the dimensions of the proposed model this parameter can be reduced.​​ ​MATLAB program has special  and powerful tools to optimize the models which are simulated in CST STUDIO SUITE. In this paper the details of how MATLAB can control CST is described. Using MATLAB to control CST, the optimization of the coaxial coupler coupling 1800 waveguide is carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accelerators
  • coupler
  • high power
  • optimization
  • CST
  • MATLAB
1. N Srinivas, and Kalyanmoy Deb; Evolutionary computation 2. 3 (1994) 221.
2. A Mishra and D H Kumar; “Design and Optimization of DRA array Using PSO Technique”; Bachelor Thesis , National Institute of Technology, Rourkela, India (2013-2014).
3. M A Montaser et al., Progress In Electromagnetics Research B 37 (2012) 21.
4. R L Haupt; ACES 23, 1 (2008).
5. F Naito et al.; IEEE, Particle Accelerator Conference, 3 (1995).
6. D M Pozar, “Microwave engineering”, John Wiley & Sons, (2009).

تحت نظارت وف ایرانی