نویسندگان

دانشگاه قم، قم

چکیده

در این مقاله، یک روش ساده و کارآمد برای گرم کردن پلاسمای فوق چگال معرفی می‌شود. حضور برخورد در پلاسما، منجر به کاهش میزان انتقال انرژی موج فرودی از پلاسما می‌شود. در یک پلاسمای اتلافی به واسطه حضور برخورد ضریب دی‌الکتریک مختلط خواهد شد که قسمت موهومی آن نشان دهنده حضور برخورد است. موادی با ضریب دی‌الکتریک مختلط مانند سرامیک‌ها به راحتی به وسیله امواج میکرو گرم می‌شوند. در این مقاله نشان خواهیم داد که می‌توان یک پلاسمای فوق چگال اتلافی که عبور نور از آن به واسطه برانگیختگی امواج سطحی است را به این روش گرم کرد موج میکرو همچنین نشان می‌دهیم که اتلاف انرژی به واسطه برخورد عامل افزایش دما خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Profile of temperature in the dissipative over-dense plasma

نویسندگان [English]

  • L rajaei
  • N arefiyan

چکیده [English]

In this paper, an investigation is undertaken to introduce a simple and effective mechanism of over-dense plasma. The collisional effects reduce the rate of the energy transmission.  In the collisional dissipative plasma, dielectric coefficient is complex due to collision and the imaginary part of dielectric coefficient is related to the collision. Materials with complex dielectric coefficient, such as ceramics can be heated easily by microwaves. Here, it is shown that it is possible to heat over-dense plasma in which light transmission is done through excited surface plasma. Also, the temperature increase is due to energy dissipation caused by collision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • microwave
  • dissipation
  • input wave
  • over-dense plasma
  • surface plasma
  • transparency
1. V G Veselago, Sov. Phys. Usp., 10 (1968) 509.
2. B Pendry, Phys. Rev. Lett., 85 (2000) 3966.
3. Yu P Bilokh, Optics comm. 259 (2006) 436.
4. R Dragila, B Luther-Davies, and S Vukovic 1985, Physics Review Letter. 55 (1985) 1117.
5. L Rajaei, S Miraboutalebi, and B Shokri, Phys, Scr. 84 (2011) 8949.
6. S Miraboutalebi, L Rajaei, and M K KhadiviBorogeni, Journal of Theoretical and Applied Physics 7. 1 (2013) 1.
7. S Miraboutalebi, L Rajaee, and L FarhangMatin, Journal of Theoretical and Applied Physics 6. 1 (2012) 1.
8. J C Metcalfe and M B C Quigley, Welding Journal 54, 3 (1975) 99s.
9. J M Dawson and J Oberman, Phys. Fluids, 5, 517 (1962).
10. A B Langdon. Phys. Rev. Lett., 44 (1980) 575.
11. D Forslund, J Kindel, K Lee, E Lindman, and R Morse, Phys. Rev. A, 11 (1975) 679.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی