نویسندگان

1 پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانش های بنیادی

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

در این مقاله به مطالعه مدل‌های تورمی ناهمسانگرد می‌پردازیم. در این مدل‌ها معمولاً یک میدان پیمانه‌ای آبلی که به صورت غیرکمینه به میدان تورمی جفت شده است، در دینامیک تورم نقش بازی می‌کند. در حضور یک میدان برداری، جواب زمینه ناهمسانگرد بوده و به شکل متریک بیانکی است. البته برای سازگاری مدل با مشاهدات رصدی، مقدار ناهمسانگردی زمینه باید ناچیز باشد. با محاسبه اختلالات کیهانی در این مدل‌ها با بکارگیری سازوکاز ، طیف توان ناهمسانگرد را به دست می‌آوریم. نشان می‌دهیم که انتقاد ارائه شده در ]4[ وارد نیست و می‌توان در حد غیرجاذب نیز محاسبات را تکرار کرد و طیف ناهمسانگرد را محاسبه کرد. با استفاده از قیود رصدی روی دامنه ناهمسانگردی چهار قطبی، نشان می‌دهیم که سهم انرژی میدان برداری در انرژی کل در دوران تورم باید بسیار کوچک باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inflationary Cosmology in Anisotropic Inflation Models

نویسندگان [English]

  • H Firouzjahi 1
  • A A Abolhasani 2

1

2

چکیده [English]

In this work, we study the anisotropic inflationary models . In these models,  an abelian gauge field  non-minimally coupled to the inflaton field plays a role in the inflation dynamicIn a gauge field,the backgroundanswer is anisotropic, in the form of metric Bianchi. In order for the model to be consistent with the observations, the level of anisotropy should be small. The anisotropy power spectrum is obtained by calculating  cosmological perturbation using  formalism. We show that the  criticism levelled in [4] does not apply and we can repeat the calculations in the non-absorbence by calculating the anisotropy spectrum. Using the constraint on the quadrupole anisotopy, we show that the contribution of the gauge field to total energy density should be very small
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cosmology
  • inflation
  • anisotropic inflation
1. P.A. R Ade et al, Planck 2015 results XIII, Cosmological Parameters, arXiv : 1502.01589
2. P.A.R. Ade et al, Planck 2015 results XX, Constraints on Inflation, arXiv : 1502.02114
3. M. Watanabe, S. Kanno. J. Soda, Phy. Rev. Lett. 102/191302 (2009), arxiv: 0902. 2833
4. A. Naruko, E. Komatsu, M. Yamaguchi, JCAP 1504 (2015) 04, 045, arxiv: 1411.5489
5. A.A. Abolhasani, R. Emami, J.T. Firouzjaee, H.Firouzhahi, JCAP, 1308, 016 (2013), arxiv: 1302.6986
6. D.H. Lyth, K. Malik, M. Sasaki, JCAP. 0505 (2005)004, arxiv: astro-ph/0411250
7. N. Bartolo, S. Matarrese, M. Peloso, A. Ricciardone, Phys. Rev. D89, 023504 (2013), arxive:1210.3257
8. M. A. Watanabe, S. Kanno, J. Soda, Prog. Theor. Phys. 123,1041 (2010), arixvi:1003.0056
9. R. Emami, H. Fiouzjahi, JCAP 1310, 41 (2013), arxiv: 1301.1219
10. M. Sasaki and E.D. Stewart, Prog. Theor. Phys. 95 (1996)71-78, arxiv: astro-ph/9507001
11. M. Shiraishi, E. Komatsu, M. Peloso, N. Barnabj, JCAP 1305,002 (2013), arxiv: 1302.3056
12. J. Kim and E. Komatsu, Phys. Rev. D88 (2013) 101301, arxiv: 1310.1605

تحت نظارت وف ایرانی