نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در این تحقیق حرکت براونی ذره‌ای سنگین در پلاسمای دمادار مطالعه شده است. این پلاسما از کوارک‌ها و گلوئون‌ها ساخته شده است و با پلاسمای معمولی متفاوت می‌باشد. از آنجا که ثابت جفت‌شدگی در این پلاسما قوی است، روش‌های معمول اختلالی برای مطالعه این پلاسما به کار نمی‌آید. بدین منظور از تناظر AdS/CFT استفاده شده است. بنابر این تناظر برای معرفی دما بایستی سیاهچاله‌ای را در فضای حجم در نظر گرفت. همچنین بر اساس این تناظر، ذره انتهای یک ریسمان کلاسیکی است که از مرز فضای AdS شروع شده و تا سیاهچاله ادامه دارد. حرکت براونی این ذره باعث اختلال در ریسمان می‌شود و می‌توان با مطالعه رفتار ریسمان تحت این اختلال‌ها ضرایب معادله لانجوین را به دست آورد. با استفاده از این روش ضرایب طولی و عرضی لانجوین به دقت محاسبه می‌شود و رابطه انیشتن نیز بررسی می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Brownian motion of heavy particles using AdS/CFT duality

نویسندگان [English]

  • K Bitaghsir Fadafan
  • S Mojarad Laman jouee

چکیده [English]

 
In this research we have studied the Brownian motion of a heavy particle in thermalized plasma. This plasma is made of quarks and gluons and it is different with normal plasma. Since, coupling constant is strong in this plasma, usual perturbation method does not  work for the study  of this plasma. For this purpose AdS/CFT duality is used. Based on the AdS/CFT duality to consider temperature we have to consider a black hole in the bulk. Also, the particle is described by end of the classical string that starts from the boundary of AdS5 space and continues to the black  hole . Brownian motion of the particle leads to perturbation in the string and coefficients of the Langevin equation can be obtained precisely from the study of behavior string under this perturbation. With this method longitudinal and transverse Langevin coefficients calculated precisely and we investigate the Einstein relation.

[3] J.C. Solana, H. Liu, D. Mateos, K. Rajagopal and U.A. Wiedemann “Gauge/String Duality,Hot QCD and Heavy Ion Collisions”; CAMBRIGE University Press,2014
[4] Makoto Natsuume “AdS/CFT Duality User Guide” ; Springer,2012
[5] E. Witten, Adv. Theor. Math. Phys. 2(1998) 505. 532
[6] S.S.Gubser, , “Drag force in AdS/CFT,” Phys. Rev. D 74 (2006)
[7] C.P.Hergoz, A.Karch, P.Kovtun, C.Kozcaz, L.G.Yaffe “Energy loss of a heavy quark moving through N=4 supersymmetric Yang-Mills plasma,” JHEP 0607 (2006) 013
[8] J.C. Solana and D.Teaney, “Heavy quark diffusion in strongly coupled N = 4 Yang Mills,” Phys. Rev. D 74 (2006) 085012
[9] D.Giataganas ,and H.Soltanpanahi, “Universal Properties of the Langevin Diffusion Coefficients”, Phys. Rev. D 89, 026011 (2014)
[10] J. de Boer, V. E. Hubeny, M. Rangamani and M. Shigemori , “Brownian motion in AdS/CFT,” JHEP 0907 (2009) 094
[11] Piyabut Burikham ; Jun Li ” Aspects of the Screening Length and Drag Force in Two Alternative Gravity Duals of the Quark-gluon Plasma” JHEP 0703 (2007) 067
[12] U. Gursoy, E. Kiritsis, L. Mazzanti, F. Nitti, “Langevin diffusion of heavy quarks in non-conformal holographic backgrounds
” JHEP 12 (2010) 088

تحت نظارت وف ایرانی