نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

در این پژوهش پرکاربردترین فولادهای ضدزنگ در صنعت هسته‌ای از قبیل 
304، L304و L316 
تهیه و توسط لیزر با ابعاد 5/0 در 5/0 سانتی‌‌متر برش داده شد. تأثیر تابش بر خواص فیزیکی نمونه‌ها بررسی شد. تابش دهی گاما بر روی نمونه‌ها با یک رادیو ایزوتوپ CO-60
با دزهای100 و 200 کیلوگری انجام شد. مقاومت نمونه‌ها به روش چهارپروب اندازه‌گیری گردید و مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی نمونه‌ها از مقاومت محاسبه شد. با استفاده از قانون ویدمان- فرانتس رسانندگی حرارتی نمونه‌ها به دست آمد. همچنین خواص مغناطیسی با دستگاه مغناطش سنج نمونه ارتعاشی اندازه‌گیری شد. تغییرات در خواص ذکر شده قبل و بعد از تابش دهی در نمونه‌ها با تأثیر دما و زمان ماندگاری تابش دهی در نمونه‌ها بررسی گردید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Destructive effects of gamma radiation on the physical properties of steel

نویسندگان [English]

  • Z Amirsardari
  • M R Abdi

چکیده [English]

In the present study, the most useful stainless steels of in nuclear industry, i.e. 304, 304L and 316L were provided and laser cut into 0.5*0.5 cm dimension. The effect of radiation on physical properties of samples were investigated. Gamma irradiation on samples was done with a 60Co radioisotope to the doses of 100 and 200 kGy. The resistance of the samples was measured through the Four-Probe technique, and also the special resistance and the electrical conductivity of the samples were measured from resistance. The conductivity of the samples was obtained through Widman-Frantz. The magnetic properties of the samples were also measured by the Vibrating Sample Magnetometer. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • stainless steels
  • Four-Probe
  • Widman-Frantz
  • Vibrating Sample Magnetometer
1. D T Liewellyn, “Stainless Steel”, Harrison (1992) 214.
2. W Smith, “Structure and Properties of Engineering Materials”, McGrau- Hill (1987) 23.
3. V Gann and O V Ogorodnikova, Journal of Nuclear Materials 460 (2015) 60.
4. J M K Wiezorek, Y Huang, F A Garner, P D Freyer, M Sagisaka, and Y Isobe, Journal of Iron and Steel, 6 (2014) 1822.
5. M V Peralta-Martinez, M J Assael, M J Dix, L Karagiannidis, and W A Wakeham, Ional Journal of Springer 2 (2006) 353.
6. C Alper Billur, E Gerçekcioglu, M Bozoklu, B Saatçi, M Ari and F. Nair, Journal of Alloys Thermal Conductivity Measurements 21 (2015) 1.
7. A Vieirada Rosa, “Fundamentals of Reneuable Energy Processes”, Elsevier Academic press (2009).
8. G Grosso and G P Parravicin,“Solid State Physics”, Academic Press (2009).
9. D Jiles, “Introduction to Magnetism and Magnetic Materials”, Chapman & Hall (1998).
10. S A Sebt and M Akhavan, Iranian Journal of Physics Research 3, 3 (2002) 199.
11. W Seog Ryu, D Gyu Park, U Sup Song, J Seok Park and S Bok Ahn, Journal of Nuclear Engineering and Technology 45 (2012) 219.
12. T W Shyr, S J Huang, and C S Wur, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 419 (2016) 400.
13. B A Gurovich, E A Kuleshova, A S Frolov, D A Maltsev, K E Prikhodko, S V Fedotova, B Z Margolin, and A A Sorokin, Journal of Nuclear Materials 465 (2015) 565.
14. H Shokrollahi, Materials and Design 30 (2009) 3374.

تحت نظارت وف ایرانی