نویسندگان

1 دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، تهران

2 دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده

در این مقاله با استفاده از ایده دوگانی پیمانه‌ای-‌ گرانشی به مطالعه به تعادل رسیدن مقدار چشم‌‌داشتی دو عملگر با وزن‌های همدیس 2 و 3 در یک محیط در حضور تصحیحات ثابت جفت‌شدگی و دمای مشخص می‌پردازیم. مشاهده می‌شود که با بزرگ‌تر شدن ضریب تصحیحات ثابت جفت‌شدگی زمانی که این عملگر‌ها نیاز دارند تا به تعادل برسد برای هر دو مقدار وزن همدیس بزرگ‌تر می‌شود و این رفتار مستقل از روشی است که دستگاه خارج از تعادل شده است. علاوه بر این مشاهده می‌شود که برای تزریق انرژی‌های به اندازه کافی سریع، زمان مقیاس شده به تعادل رسیدن این عملگر‌ها از مقدار دمای محیط مستقل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Coupling Constant Correction on Equilibration Time

نویسندگان [English]

  • H Ebrahim 1
  • M Ali-Akbari 2

چکیده [English]

We use gauge-gravity duality to study the effect of corrections to the coupling constant on equilibration time in field theory for scalar operators with Delta=2,3. We will show that for larger correction in coupling constant the equilibration time enhances and this behavior is independent of the method we use to make the system out of equilibrium. Interestingly we observe that for fast energy injection the rescaled equilibration time is independent of temperature of field theory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gauge-gravity duality
  • Equilibration time
  • QCD
  • QGP
  • Coupling constant
1. E V Shuryak, Nucl. Phys. A 750 (2005) 64.
2. M Luzum and P Romatschke, Phys. Rev. C 78 (2008) 034915.
3. J M Maldacena, Adv. Theor. Math. Phys. 2 (1998) 231.
4. S S Gubser and I R Klebanov, Phys. Lett. B 428 (1998) 105
5. E Witten, Adv. Theor. Math. Phys. 2 (1998) 253.
6. J Casalderrey-Solana, H Liu, D Mateos, K Rajagopal, and U A Wiedemann, “Gauge/String Duality, Hot QCD and Heavy Ion Collisions”, Cambridge University Press (2014).
7. J McGreevy, Adv. High Energy Phys. 2010 (2010) 723105.
8. M Rangamani and V E Hubeny, Adv. High Energy Phys. 2010 (2010) 297916.
9. L G Yaffe and P M Chesler, Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 211601.
10. P M Chesler and L G Yaffe, Phys. Rev. D 82 (2010) 026006.
11. M P Heller, D Mateos, W van der Schee and M Triana, Journal of High Energy Physics 1309 (2013) 026.
12. M P Heller, D Mateos, W van der Schee, and D Trancanelli, Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 191601.
13. A Buchel, R C Myers, and A van Niekerk, Journal of High Energy Physics 1502 (2015) 017.
14. A Buchel, L Lehner, and R C Myers, Journal of High Energy Physics 1208 (2012) 049.
15. J Pawelczyk and S Theisen, Journal of High Energy Physics 9809 (1998) 010.
16. M Ali-Akbari, F Charmchi, H Ebrahim, and L Shahkarami, Phys. Rev. D 94, 4 (2016) 046008.
17. L Shahkarami, H Ebrahim, M Ali-Akbari, and F Charmchi, Phys. Lett. B 773 (2017) 91.
18. H Ebrahim, S Heshmatian, and M Ali-Akbari, Nucl. Phys. B 904 (2016) 527.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی