نویسندگان

1 پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران

2 چشمه نور ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تهران، تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش دستیابی به فناوری ساخت ابزارهای الحاقی است. نمونه آزمایشگاهی آندولاتوری با دوره mm 48 و بیشینه میدان مغناطیسی T 0/75 با استفاده از آهنرباهای دائمی NdFeB-SH35 با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته­ای و چشمه نور ایران طراحی و ساخته شد. طول آندولاتور mm 483 و تعداد دوره آن 8 عدد است. کمیت‌های مغناطیسی آندولاتور به منظور دستیابی به هماهنگ‌­های اول و سوم تعیین می­شوند. انرژی فوتون تولیدی باید محدوده eV 260 تا eV 2000 را پوشش دهد. به منظور کنترل نیروی جاذبه قوی مغناطیسی بین فک­های بالا و پائینی آندولاتور، سازوکار مکانیکی خاصی طراحی و ساخته شد. منابع خطا در میدان مغناطیسی مورد بحث قرار گرفته است. سهم خطاها در میدان مغناطیسی آندولاتور اندازه­­گیری و اثر آنها بر شدت هماهنگ‌‌ها مطالعه شده است. خطای میانگین مجذور مربعی شدت میدان نهایی0/4درصد به دست آمد و شدت هماهنگ‌­های اول و سوم در حضور میدان مغناطیسی واقعی بیش از هشتاد درصد مقدار ایده‌ال به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and fabrication of a prototype planar undulator

نویسندگان [English]

  • A Ramezani Moghaddam 1
  • J Rahighi 2
  • M Lamehi 1
  • P Khodadoost 2
  • y Radkhorrami 2

چکیده [English]

The main goal of this work is to get the fabrication technology of the insertion devices. A prototype undulator with the period of 48mm and the peak magnetic field of 0.75 T has been fabricated using NdFeB-SH35 magnets based on the cooperation between ILSF and NSTRI. The total magnet length is 483 mm and the number of periods is 8. The magnetic parameters of the undulator are determined in order to reach the first and third harmonics. The photon energy should cover 260 eV to 2000 eV range. In order to control the strong attractive magnetic force between the upper and lower arrays, a special mechanical mechanism has been designed and fabricated. The source of errors in the magnetic field has been discussed. The share of each errors has been investigated in the total magnetic field and their effects on the harmonics intensity have been studied. The RMS field error has been obtained to be 0.4%; also, the first and third harmonics intensity reached to more than 80% of the ideal intensities in the presence of the real magnetic field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • planar undulator
  • permanent magnets
  • synchrotron radiation
  • field error
  • Hall probe
1. A James Clarke, “The Science and Technology of Undulators and Wigglers”, Oxford University Press (2004).
2. K Halbach, J Chin, E Hoyer, H Winick, R Cronin, J Yang, and Y Zambre, IEEE Transactions on Nuclear Science 28, 3 (1981) 3136.
3. H Onuki and P Elleaume, “Undulators, Wigglers and Their Applications”, Taylor & Francis Press (2003).
4. S Yamamoto et al., Rev. Sci. 618 Instrum. 63, 1 (1992) 400.
5. T Hara et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 7, 5 (2004) 050702.
6. A B Temnykh, Phys. Rev. ST Accel. Beams 11, 12 (2008) 120702.
7. “Conceptual Magnetic Design Report for a 21.3 mm Period In-VacuumPure Permanent Magnet Undulator”, Document AAD-SR-ID-AR-0128, 631 ALBA Accelerator Division (2005).
8. “Preliminary Magnetic Design of a Planar PPM Undulator for the 633 MAX III ring at MAX-lab,” Advanced Design Consulting USA, Lansing, NY, USA, Tech. Rep.
9. A Temnykh, T Kobela, A Lyndaker, J Savino, E Suttner, and Y Li, “Compact PPM Undulator for Cornell High Energy Synchrotron Source,” in Proc. CLASSE, Ithaca, NY, USA (2011) 1.
10. B Diviacco, R Bracco, D Millo, D Zangrando, and R and P Walker, “Construction of Elliptical Undulators for ELETTRA,” in Proc. Eur. Particle Accel. Conf., Stockholm, Sweden (1998) 2216.
11. T Schmidt, M Calvi, and G Ingold, Synchrotron Radiat. News 28, 3 (2015) 34.
12. H Wiedemann, “Synchrotron Radiation”, Springer (2003).
13. “Conceptual Design Report”, Iranian Light Sources Facility, Institute for Research in Fundamental Sciences (2012).
14. O Chubar, P Elleaume, and J Chavanne, J. Synchrotron Radiat 5, 3 (1998) 481.
15. P Elleaume and X Marechal, “B2E, A Software to Compute Synchrotron Radiation from Magnetic Field Data”, Gronoblr, Cedex (1991).
16. A Ramezani Moghaddam et al., “Magnetic Design Of The First Prototype Pure Permanent Magnet Undulator for The Ilsf”, Proceedings of IPAC 2014, Dresden, Germany (2014).
17. S Chunjarean, “High Field Insertion Devices for Low Energy Electron Storage Rings”, PhD Thesis, Suranaree University of Technology (2009).
18. E Alp Esen and P J Viccaro, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 266 (1988) 116.
19. B M Kincaid, J. Opt. Soc. Am. B 2 (1985) 8.
20. Y M Nikitina and J Pfliiger, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 359 (1995) 89.
21. B M Kincaid, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 291 (1990) 363.
22. R J Dejus et al., Review of Scientific Instruments 66 (1995) 1875.
25. P R Bevington and D K Robinson, “Data Reduction and Error Analysis”, McGraw-Hill Press (2003).
26. A Ramezani Moghaddam, M Lamehi, and J Rahighi, IEEE Transactions on Magnetics 52, 4 (2016) 1.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی