نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

2 صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله، چیدمان یک حسگر تار نوری چند مود به منظور سنجش گلوکز در محلول آبی معرفی و عملکرد آن بررسی خواهد شد. اساس کار این حسگر مبتنی بر بازتاب فرنل است. در این چیدمان از لیزر گازی هلیوم– نئون به عنوان منبع نور، سنجه تار نوری، فوتوسل به عنوان آشکارساز نوری و دستگاه مولتی­متر دیجیتالی استفاده شده است. تحلیل آماری داده­ های ثبت شده، رفتار بسیار خطی این حسگر تار نوری را در محدوده غلظت­ های 2 تا 25 میلی­مولار از محلول گلوکز نشان می­ دهد. حساسیت و حد تشخیص این حسگر تار نوری به ترتیب mV/mM   11.4 و mM 2.5 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A fiber optic sensor for measuring glucose in aqueous solutions

نویسندگان [English]

  • M R amani pour 1
  • A mazaheri 1
  • B nazari 2

چکیده [English]

In this paper, the set-up of a multi-mode fiber optic sensor for measuring glucose in aqueous solutions is investigated and evaluated. The basis of this sensor is based on the Fresnel Reflection. In this setup, a helium-neon laser is used as a light source, a fiber optic probe, photocell as detector and a digital multimeter. The statistical analysis of the recorded data shows a highly linear behavior in the range of 2 to 25 mM in the glucose solution. The sensitivity and detection limit of this fiber optic sensor are 11.4 mV/mM  and 2.5 mM, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi – mode fiber optic sensor
  • Glucose solution
  • Fresnel reflection
1. D A Krohn, T MacDougall, and A Mendez, “Fiber Optic Sensors: Fundamentals and Applications”, Bellingham,WA:Spie Press (2000).
2. A Srivastava, M K Chowdhury, S Sharma, and N Sharma, International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering 2 (2013) 20.
3. H Su and X G Huang, Sensors and Actuators B Chemical 126 (2007) 579.
4. J R Reitz, F J Milford, and R W Christy, “Foundations of Electromagnetic Theory”, Addison-Wesley Publishing Company (2008).
5. L Bilro, N Alberto, J L Pinto, and R Nogueira, Sensors 12 (2012) 12184.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی