نویسندگان

گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران

چکیده

امروزه ارزیابی ذخائر هیدروکربنی از اهمیت زیادی برخوردار هستند، بنابراین لازم است این منابع با دقت بیشتری مورد اکتشاف و ارزیابی قرار گیرند. یکی از این روش‌ها، چاه‌پیمایی است که با فرستادن یک ابزار اندازه‌گیری به درون گمانه به اندازه‌گیری یک یا چند مشخصه سازند می‌پردازد. ابزارهای اندازه‌گیری در چاه‌پیمایی هسته‌ای شامل چشمه پرتوزا و آشکارساز هستند. در این مقاله با استفاده از شبیه‌سازی با کد مونت‌کارلوی2/6MCNPX ، زاویه بهینه تابش (نسبت به محور افقی مختصات) ذرات از چشمه نوترونی امرسیوم- بریلیم به درون سازند کلسیت به منظور دستیابی به بالاترین دقت ممکن برای تعیین تخلخل آبی سازند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که زاویه گسیل 20 درجه علاوه بر دقت بالا (تفکیک تخلخل 3 درصد) به دلیل افزایش آمار شمارش در آشکارسازها بدون تغییر محسوس در عمق نفوذ، باعث افزایش سرعت ابزار در نمونه ­برداری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of 241Am-Be emission direction in neutron porosity tools for improving the precision in determining the porosity in calcite formation

نویسندگان [English]

  • F Rahmani
  • H Darvish Motevalli

چکیده [English]

Investigation of Hydrocarbon reservoir is important, so it is essential to predict and explore them precisely. One of the methods is well logging, which can transfer the probe or tool in the well to measure one or more characteristics. Nuclear well logging includes radioisotope source and at least one detector. In this work, emission direction of neutrons from the 241Am-Be neutron source toward the calcite formation has been investigated using MCNPX 2.6 to obtain the best precision in determining the liquid porosity. The results show that emission direction of 20 in degree with the resolution porosity of 3% in counts is recorded in detectors; as well; there is no decrease in depth penetration, providing speed of tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear well logging
  • neutron source
  • MCNPX 2.6
  • emission direction
  • epithermal neutron detector
2. P Parvaresh and M Sohrabpour, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 260, 2 (2004) 335.
3. J Tittman, H Sherman, W A Nagel, and R P Alger, Journal of Petroleum Technology 18, 10 (1966) 1351.
4. R P Alger, S Locke, W A Nagel, and H Sherman, Journal of Petroleum Technology 24, 9 (1979) 1073.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی