نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

هواویزها ذرات جامد یا مایع معلق در هوا هستند که تاثیرات زیادی در کیفیت هوا، سلامتی انسان و تغییرات اقلیم دارند. شیدسنج خورشیدی ابزاری برای اندازه­ گیری مشخصات اپتیکی و فیزیکی هواوی زها با استفاده از شدت نور خورشید در طول موج­ های مختلف از سطح زمین است. در این مقاله طراحی، ساخت و درجه­ بندی شیدسنج خورشیدی تک­ کاناله برای مطالعه هواویزها ارائه می­ شود. عمق اپتیکی هواویزها که معیاری از میزان ذرات معلق داخل جو زمین را نشان می­ دهد برای روز 15 شهریور 1395 با استفاده از شیدسنج ساخته شده اندازه­ گیری شد و با اندازه­گیری شیدسنج CE 318-2 ساخت شرکت CIMEL  فرانسه مقایسه شد. نتایج هم­خوانی خوبی را نشان می­ دهند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design, construction and calibration of single channel sun-photometer for study of aerosols

نویسندگان [English]

  • M Imani
  • A Bayat
  • A Daroudi

چکیده [English]

Aerosols are tiny liquid or solid particles suspended in the air have a strong influence on air quality, human health and climate change. Sun-photometer is a tool for measuring the optical and physical characteristics of aerosols by using sunlight at various wavelengths from the Earth surface. In this paper, the design, construction, and calibration of a single channel sun-photometer is presented. Aerosols optical depth is amount of suspended particles in the Earth atmosphere was measured by the sun-photometer on September 5, 2016, and the results are in good agreement with the measurements of a CE 318-2 sun-photometer manufactured by the French CIMEL company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sun-photometer
  • Aerosols
  • Remote sensing
  • Aerosol optical depth
1. K Y Kondratyev, L S Ivlev, V F Krapivin, and C A Varotsos, “Atmospheric Aerosol Properties: Formation, Processes and Impacts”, Springer-Praxis (2006).
2. O Dubovik, B Holben, T F Eck, A Smirnov, Y J Kaufman, M D King, D Tanre, and I Slutsker, Journal of Atmospheric Sciences 59 (2002) 590.
3. A S Goudie and N J Middleton, “Desert dust in the Global System”, Springer press (2006).
6. A Bayat, A Masoumi, and H R Khalesifard, Atmos. Meas. Tech. 4 (2011) 857.
7. A Masoumi, H R Khalesifard, A Bayat, and R Moradhaseli, Atmos. Res. 120–121 (2013) 343.
8. M Gharibzadeh, K Alam, Y Abedini, A A Bidokhti, and A Masoumi, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 164 (2017) 268.
9. A Bayat, A Masoumi, and H R Khalesifard, Atmos. Meas. Tech. 6 (2013) 2659.
10. A Bayat and S Mashhadizadeh Maleki, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics (2018).
11. http://www.mirametrics.com/tech_note_ccdgain.htm.
12. W Zdunkowski, T Trautmann, and A Bott, “Radiation in the Atmosphere, A Course in Theoretical Meteorology”, Cambridge University (2007).
13. B N Holben, T F Eck, I Slutsker, D Tanré, J P Buis, A Setzer, E Vermote, J A Reagan, Y J Kaufman, T Nakajima, F Lavenu, I Jankowiak, and A Smirnov, Remote Sensing of Environment, 66 (1998) 1.
14. B A Bodhaine, N B Wood, E G Dutton, and J R Slusser, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 16 (1999) 1854.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی