نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

در این مقاله به بررسی دینامیک انتقال حرارت تابشی دو جسم تیغه‌ای شکل می‌پردازیم. در این سامانه‌ها با توجه به جنس تیغه‌ها و تعامل گرمایی که با محیط اطرافشان دارند، می‌توانند در فضای فاز دارای یک و یا چند حالت مانا باشند. مشاهده می‌شود که در این سامانه‌ها کمیت‌هایی مانند فاصله و ضخامت بر حالات مانای این سامانه‌ها تاثیر گذار است. نشان می‌دهیم که فاصله میان تیغه‌ها به مقدار زیادی در مدت زمان به تعادل رسیدن تیغه‌ها تاثیر گذار است. در سامانه‌هایی که یک حالت تعادل وجود دارد، صرف‌نظر از اینکه تیغه‌ها در چه شرایط اولیه‌ای باشند، به یک حالت تعادل نهایی میل می‌کنند.  در اجسامی که گذار فاز در پاسخ اپتیکی آنها رخ می‌دهد سامانه می‌تواند با چند نقطه ثابت در فضای فاز همراه خواهد باشد. چنانچه فضای فاز این تیغه‌ها شامل چند نقطه ثابت باشد، حالت مانای نهایی توسط دمای اولیه تیغه‌ها مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stable states in the radiant heat transfer of the near field for two parallel slabs

نویسندگان [English]

  • S K Tavakoli 1
  • M Nikbakht 2

چکیده [English]

In this paper, we study the dynamics of the radiative heat transfer of between two slabs. In these systems, depending on the type of slabs and the thermal interaction they have with their surroundings, they can have one or several stable states in the phase space. It can be seen that in these systems, quantities such as distance and thickness affect the states of these systems. We show that the distance between the slabs greatly affects the slabs reaching equilibrium. he Temperature of slabs in systems which has one equilibrium states, reach this state, regardless of the initial temperatures. However, systems with phase-change materials, could have several fixed points in their phase space. If the phase space of the system contains several fixed points, the final state of the system will be determined by the initial temperature of the slabs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • radiation heat transfer
  • bi-stability
  • phase-change materials
  • thermal memory
1. P Ben-Abdallah, K Joulain, J Drevillon, and G Domingues, J. Appl. Phys. 106 (2009) 044306.
2. M Francoeur, M P Menguc, and R Vaillon, J. Phys. D: Appl. Phys. 43 (2010) 075501.
3. M Sharifi, H Pashaei Adl, H Tajalli, and A Bahrampour, Iranian Journal of Physics Research 16, 2 (2016) 133.
4. Y Yang, S Basu, and L Wang, Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 163101.
5. P Ben-Abdallah and S A Biehs, Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 191907.
6. S Dyakov, J Dai, M Yan, and M Qiu, J. Phys. D Appl. Phys. 48 (2015) 305104.
7. S A Dyakov, J Dai, M Yan, and M Qiu, Phys. Rev. 90 (2014) 045414.
8. S A Dyakov, J Dai, M Yan, and M Qiu, Appl. Phys. Lett. 106 (2015) 064103.
9. A S Barker, H W Verleur, and H J Guggenheim, Phys. Rev. Lett. 17 (1966) 1286.
10. V Kubytskyi, S-A Biehs, and P Ben-Abdallah, Phys. Rev. Lett. 113 (2014) 074301.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی