نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه قم، قم

چکیده

در این مقاله فاز بری برای توابع موج ذره در یک چاه پتانسیل کروی بینهایت که شعاع آن به صورت بی‌دررو تغییر می‌کند را محاسبه می‌کنیم. برای این منظور لازم است که جوابهای معادله شرودینگر مربوط، که هامیلتونی آن با زمان متغیر است، را داشته باشیم که برای اولین بار در اینجا به دست خواهد آمد. همچنین فاز بری را در حالت یک بعدی برای چاه پتانسیل بینهایت را نیز به دست می آوریم. دیده می‌شود که این فاز کاملا قابل مقایسه با فاز دینامیکی معمول تابع موج است والبته با علامت مخالف. بنابراین این لازم است که در محاسبات مکانیک کوانتومی مورد لحاظ قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Berry phase for a particle in an infinite spherical potential well with moving wall

نویسنده [English]

  • R Moazzemi

چکیده [English]

In this paper we calculate the Berry phase for a wave function of a particle in an infinite spherical potential well with adiabatically varying. In order to do this, we need the solutions of the corresponding Schrödinger equation with a time dependent Hamiltonian. Here, we obtain these solutions for the first time. In addition, we calculate the Berry phase in one dimensional case for an infinite potential well. We see that this phase is comparable with the usual dynamical phase but with different sign. Therefore, it is important to take it into account in the quantum mechanical calculations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Berry phase
  • geometrical phase
  • infinite spherical potential well
1. M V Berry, Proc. R. Soc. London A 392 (1984) 45.
2. A Bohm, A Mostafazadeh, H Koizumi, Q Niu, and J Zwanziger, “The Geometric Phase in Quantum Systems: Foundations, Mathematical Concepts, and Applications in Molecular and Condensed Matter Physics”, Springer-Verlag, Berlin (2003).
3. A Shapere and F Wilczek, “Geometric Phase in Physics”, World Scientific, Singapore (1989).
4. D Xiao, M C Chang, and Q Niu, Rev. Mod. Phys. 82 (2010) 1959.
5. Di Xiao, Shi Junren, and Niu Qian, Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 137204.
6. S W Doescher and M H Rice, Am. J. Phys. 37 (1969) 1246.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی