نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه تفرش، تفرش

چکیده

p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; text-align: right; }p.ctl { font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }

در این مقاله، یک مدل محدودشده تعمیم یافته گرانشی مورد مطالعه قرار می‌گیرد که در آن تقارن دیفیومورفیزم شکسته شده‌است. با بدست آوردن پتانسیل گرانشی، پیامدهای مدل پیشنهاد شده در مقیاس اختر فیزیکی را بررسی می کنیم. همچنین با استفاده از تابع وزن همگرایی ضعیف گرانشی در مدل، مقدار انحراف مدل پیشنهادی از مدل برای دوره اخیر کیهان شناسی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of a Restricted Modified Gravity on astrophysical and cosmological scales

نویسندگان [English]

  • Nasim Derakhshanian
  • Amir Ghalee

چکیده [English]

p { margin-bottom: 0in; direction: rtl; text-align: right; }p.ctl { font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }

In this paper, we study a restricted modified gravity in which diffeomorphism symmetry is broken. We investigate the astrophysical implications of the model by using the corresponding gravitational potential. By using the weight function of the weak lensing , for the model, the deviation of the model with respect to  model has been studied for the late-time cosmology.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • diffeomorphism symmetry
  • modified gravity
  • Newtonian approximation
  • gosmological constant
  • gravitational lensing
  • power spectrum
1. C Cheung, P Creminelli, A Liam Fitzpatrick, J Kaplan, and L Senatore, JHEP. 014 (2008) 0803.
2. A Ghalee, Phys. Eur. Phys. J. C 76 (2016) 136.
3. M Chaichian, A Ghalee, and J Kluson, Phys. Rev. D 93 (2016) 104020.
4. M Chaichian, A Ghalee, and J Kluson, arXiv: 1609.02666.
5. P A R Ade et al., [astro-ph, arXiv:1502.01590.
6. A Lewis and A Challinor, Phys. Rep. 429, 1 (2006) arXiv:astro-ph/0601594.
7. M Bartelmann and P Schneider, Phys. Rep. 340 (2001) 291

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی