نویسندگان

دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان، دامغان

چکیده

ما در این مقاله از یک میدان برداری زمان گونه واحد به نام اتر برای تعمیم نسبیت عام استفاده می­کنیم. نظریه شامل جفت­شدگی کمینه این میدان برداری با گرانش به نظریه اینشتین- اتر معروف است. برای از بین بردن تکینگی در این مدل و همچنین توصیف بهتر تحول عالم و انرژی تاریک، با الهام از مدل باپ- پودولسکی، از مشتقات مراتب بالاتر اتر در تعمیم این نظریه استفاده خواهیم کرد. از دید کیهان­شناسی، این نظریه می‌تواند به عنوان توصیفی از انرژی تاریک که مسئول شتاب کنونی کیهان است، ارائه دهد. سپس معادلات تحول نظریه اینشتین- اتر تعمیم یافته را ابتدا در فضا- زمان دوسیته در حالت بدون اختلال بررسی کرده و پس از آن با مختل کردن این زمینه، درجات آزادی و رفتار مدهای اختلالی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در واقع هدف این مقاله این است که آیا جایگزین کردن یک میدان شکننده تقارن لورنتس به نام اتر به جای چهار بردار پتانسیل در یک مدل هموردای گرانشی از نوع نظریه باپ- پودولسکی، می­تواند تأثیری در پایداری آن داشته باشد یا خیر.

p { margin-bottom: 0.1in; direction: rtl; line-height: 120%; text-align: right; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lotus"; font-size: 15pt; }

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stability of higher derivative modifications of Einstein - aether theory

نویسندگان [English]

  • Z Haghani
  • M Nedaie

چکیده [English]

A time-like unit vector field is used to generalize Einstein's gravity. The resulting theory, called the Einstein-aether theory, consists of a minimal coupling between an aether field and gravity. Inspired by the Bopp-Podolsky electrodynamics, which is well-known for removing the singularity at the point charge, we generalized the Einstein-aether theory by adding such a higher order self-interaction term. We show that the resulting theory can  explain the late time accelerated expansion of the universe. We then consider the cosmological perturbation theory on  the top of the de Sitter solution and try to answer the question whether an additional Lorentz breaking vector field can cure the small scales instability of the Bopp-Podolsky electrodynamics.
 
 


p { margin-bottom: 0.1in; direction: rtl; line-height: 120%; text-align: right; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lotus"; font-size: 15pt; }

کلیدواژه‌ها [English]

  • aether vector field
  • Bopp-Podolsky theory
  • cosmological perturbations
1. A G Riess et al., Astron. J. 116 (1998) 1009.
2. S Perlmutter et al., Astrophys. J. 517 (1999) 565.
3. T Jacobson and D Mattingly, Phys. Rev. D 64 (2001) 024028.
4. F Bopp, Annals. Phys. (Leipzig) 38 (1940) 345.
5. B Podolsky, Phys. Rev. 62 (1942) 68.
7. V A Kostelecky, Bloomington, (2001); S Sarkar, Mod. Phys. Lett. A 17 (2002) 1025, N E Mavromatos, arXiv:hep-ph/0309221; G Amelino-Camelia, arXiv:grqc/0309054; T A Jacobson, S Liberati, D Mattingly and F W Stecker, arXiv:astroph/0309681.
8. N F Sierra, “Cosmological Perturbations in Einstein-Aether Theories ”, Ph. D. Thesis, Univercity of Barselona (2011).
9. M Gasperini, Gen. Rel. Grav. 30 (1998) 1703.
10. A B Balakin and J P S Lemos, Annals. Phys. 350 (2014) 454.
11. A E Zayats, Annals. Phys. 342 (2014) 11.
12. J Gratus, V Perlick and R W Tucker, J. Phys. A: Math. Theor. 48 (2015) 435401.
13. Virgo, LIGO Scientific Collaboration, B P Abbott et. al., Phys. Rev. Lett. 119 (2017) 16 161101, 1710.05832.

تحت نظارت وف ایرانی