نویسندگان

چکیده

در این مقاله پراش فرنل از پله یک بعدی و گرد در حالت بازتاب و عبور برای فرود دلخواه و عمود باریکه نور, به طور نظری و تجربی مطالعه شده است. این مطالعه نشان می دهد که نقش پراش نور از پله شبیه نقش پراش نور از مانع نیمه بینهایت است, ولی با این تفاوت که نمایانی فریزها تابعی دوره ای از ارتفاع پله است و به زاویه فرود نیز بستگی دارد. بستگی حساس نمایانی فریزها به ارتفاع پله و زاویه فرود امکان می دهد از این پدیده برای اندازه گیری ضخامت, ضریب شکست و جابه جاییهای کوچک به صورتی ساده تر و دقیقتر از روشهای متداول تداخل سنجی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fresnel diffraction from a step in reflection and transmission

نویسندگان [English]

  • M. T. Tavassoly
  • H. Sahl-ol-bei
  • M. Salehi
  • H. R. Khalesifard

چکیده [English]

  In this paper Fresnel diffraction of light from 1-dimensional and circular steps in reflection and transmission modes is theoretically and experimentally studied. The study shows that the diffraction pattern from each side of a step resembles the diffraction pattern from a semi infinite obstacle, but the visibility of fringes is a sensitive periodic function of the step height and the incident angle. This sensitive dependence can be exploited as a useful means for measuring the film thickeness, the refraction index and small displacements of objects in a manner easier and more precise that one can manage by the conventional interferometric methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fresnel diffraction
  • diffractometry
  • phase object
  • phase measurement

تحت نظارت وف ایرانی