نویسنده

چکیده

نورسنجی ستاره Cyg V1584 از نوع ستارگان Ap در سه نوار طول موجی U, B و V در یک دوره کامل ارایه شده است. با فرض اینکه تغییرات نوری مشاهده شده, به خاطر توزیع غیریکنواخت شدت نور در شیدسپهر ستاره باشد, دوره چرخشی ستاره تعیین شده است. با فرمولبندی لک ستاره ای, نشان داده شده است که یک منطقه دایروی که نسبت به شیدسپهر ستاره K 1900 داغتر بوده و در حدود %14.4 شیدسپهر را می پوشاند می تواند تغییرات نوری مشاهده شده را توجیه کند. از مشاهدات طیفی این ستاره, زاویه بین محور چرخشی و خط دید و از مشاهدات نورسنجی متمم ارتفاع قطب مغناطیسی تعیین و مدلی برای ساختار مغناطیسی ستاره ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Photometric and Spectroscopic studies of Ap star Cyg V1584

نویسنده [English]

  • D. M. Z Jassur

چکیده [English]

  UBV photometric observations of Ap star Cyg V1584 have been presented. To find the rotational period of the star, a sinusoidal wave function has been fitted to the noramal points of UBV filters. Assuming that a circular hot spot located at the magnetic pole of the star is responsible for the observed light variations, both physical an geometrical parameters of the spot have been determined. Finally, the angle between the magnetic and the rotational axis has been calculated from combining the spectroscopic and photometric data and the magnetic structure of the star has been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stars
  • Ap
  • silicon
  • magnetic stars

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی