نویسنده

چکیده

  اثر ایزوبار Δ روی خصوصیات ماده هسته­ای متقارن مورد مطالعه قرار گرفته است. این کار توسط به کار بردن پتانسیل دو نوکلئونی V28 انجام شده است. نتایج محاسبات نشان می­دهند که  ایزوبار Δ باعث جابه جایی منحنی اشباع ماده هسته­ای در چگالیهای پایین (بالا) به سمت پایین (بالا) می­شود. تغییر قابل ملاحظه­ای در خصوصیات نقطه اشباع ماده هسته­ای با در نظر گرفتن  ایزوبار Δ در محاسبات دیده می­شود. نشان داده شده است که معادله حالت ماده هسته­ای با پتانسیل V28 سخت­تر از معادله حالت محاسبه شده با پتانسیل AV14 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the saturation properties of symmetrical nuclear matter with inclusion of & Delta -isobar

نویسنده [English]

  • G. H. Bordbar

چکیده [English]

  One of the most interesting application of the many-body methods to the nuclear physics is the calculation of the properties of the nuclear matter, especially its binding energy. In this paper, we have studied the influence of Δ -isobar on the properties of the symmetrical nuclear matter using the lowest order constrained variational (LOCV) method with the V28 potential. It is shown that the inclusion of Δ- isobar substantially affect the saturation properties of the symmetrical nuclear matter. We have shown that, at low (high) densities, the saturation curve of nuclear matter is shifted downward (upward). This is due to the fact that the repulsive effect of the V28 potential increases by increasing density. It is seen that the equation of state of nuclear matter with the V28 potential is much harder than those with the A V14 potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Δ -isobar
  • nuclear matter
  • saturation properties
  • equation of state

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی