نویسنده

چکیده

با در نظر گرفتن حالات ایستای معادلات ماکسول در یک هندسه پس زمینه کرمچاله ای, شکل تعمیم یافته معادله لاپلاس برای پتانسیل الکترواستاتیکی به ‌دست آمده است. به دلیل هندسه خاص گلوگاه, خطوط میدان از یک سوهمگرا و از سوی دیگر واگرا می شوند. از این رو, کرمچاله به مانند یک توزیع بار رفتار می کند و انتظار داریم که این رفتار پتانسیل را به طرز محسوسی در اطراف گلوگاه اصلاح کند. با یافتن پاسخهای دقیق پتانسیل در حالتهای در نظر گرفته شده و همچنین با در نظر گرفتن یک محیط دی الکتریک هم ارز و محاسبه بارهای قطبیده, این موضوع تحقیق شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electrostatics in wormhole spacetimes

نویسنده [English]

  • B. Nasr Esfahani

چکیده [English]

  Regarding the static form of Maxwell’s equations in wormhole background geometry, we obtain a generalised form of Laplace’s equation. Because of peculiar geometry of the throat, lines of force that enter the wormhole at one mouth and emerge from the other, initially converge and then diverge. So, for a remote observer the wormhole can act as a charge distribution that modifies the potential, mainly around the throat. Here, the exact solutions for the potential are obtained and by considering an equivalent dielectric media and finding polarisation charge distributions the effect of the wormhole geometry on the potential is justified. It is assumed that real sources of the potential are distributed far from the throat and do not contribute to the stress-energy tensor of the wormhole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traversable wormhole
  • Maxwell’s equations
  • boundary conditions
  • dielectric media

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی