نویسنده

چکیده

پتانسیل بین چشمه های ساکن در نمایشهای مختلف SU(3) براساس مدل ورتکسهای مرکزی پهن محاسبه شده است. در فواصل متوسط, توافق کیفی خوبی با مقیاس بندی کازیمیر مشاهده شد. به عبارت دیگر مقاومت کششی ریسمان, متناسب با مجذور اپراتور مربعی هر نمایش است. در فواصل بزرگتر, اثر پوشیدگی برای نمایشهایی که دارای ترایالیتی صفر هستند مشاهده می شود و مقاومت کششی ریسمان برای نمایشهایی که ترایالیتی مخالف صفر دارند برابر مقاومت کششی ریسمان در نمایش پایه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pure SU(3) potentials in the fat-centre-vortices mode

نویسنده [English]

  • S. Deldar

چکیده [English]

  The potentials between static sources in various representations in SU(3) are calculated on the basis of the fat-centre-vortices model of Faber, Greensite and Olejník. At intermediate distances, potentials are in qualitative agreement with “Casimir scaling,” which says that the string tension is proportional to the quadratic operator of the representation. At large distances, screening occurs for zero-triality representations for the representations with non-zero triality the string tension equals that of the fundamental representation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nonperturbative effects
  • confinement
  • lattice gauge field theories
  • phenomenological models
  • fat centre vortices model
  • string tension

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی