نویسندگان

چکیده

باریکه یون رادیواکتیو 6He که با استفاده از برهمکنش 7Li (p, 2p) 6He و با چگالی تعداد ذرات ثانیه / یون ( 6^10×3) تولید شده به طور کشسان به وسیله هسته هدف 197Au پراکنده شد پراکندگی کشسان 6He با انرژی ( Elab =27MeV ) در بازه زاویه ( 69-72 ) در سیستم آزمایشگاه و با استفاده از آشکارسازها LAMP, LEDA اندازه‌گیری شد. محاسباتی براساس مدل اپتیکی واکنشهای هسته‌ای برای تحلیل داده‌ها به کار رفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elastic scattering of the halo nucleus 6 He from 197 Au at Elab=27 MeV

نویسندگان [English]

 • O. R. Kakuee
 • J. Rahighi
 • H. Afarideh
 • S. Cherubini
 • T. Davinson
 • W. Galster
 • A. M. Laird
 • M. Lamehi-Rachti
 • P. Oliaiy
 • A. C. Shotter
 • F. Shokouhi
 • W. B. Smith

چکیده [English]

  A radioactive ion beam of 6He produced via the 7Li(p,2p)6He reaction with typical intensity of 3 × 106 ions/see was elastically scattered from LiF(Au) targets. Elastic scattering of 6He at Elab=27 MeV with 197Au have been measured in the angular range of 6º-72º in the laboratory system employing LEDA and LAMP detection system. Optical Model calculations have been used to fit the data .

کلیدواژه‌ها [English]

 • nuclear reaction 197Au(6He
 • 6He)
 • halo nucleus
 • optical potential

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی