نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی تحلیلی پایداری حلهای منفرد معادلات غیرخطی شرودینگر مرتبه پنجم (CQNLSE) که حاکم بر انتشار تپ الکترومغناطیسی در فیبرهای نوری غیرخطی می باشد, پرداخته می شود.با فرض اینکه به حلهای منفرد معادله مذکور اختلالی به شکل du(xT)=(a(T)+ib(T))egx وارد می شود, با استفاده از نظریه عملگرها نشان می دهیم که اختلال وارده رشد ندارد و حل منفرد CQNLSE پایدار می ماند. همچنین نشان می دهیم که تحت این اختلال, اولین وردش هامیلتونی CQNLSE صفر بوده و دومین مرتبه وردش مثبت خواهد بود که نشانگر پایداری حلهای منفرد این معادله تحت اثر اختلال وارده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stability of solitary solutions to the cubic-quintic nonlinear Schrodinger equation (CQNLSE)

نویسندگان [English]

  • M. M. Golshan
  • M. Moradi

چکیده [English]

Analytical investigation of the stability of solitary solutions to the Cubic-Quintic Nonlinear Schr ö dinger Equation (CQNLSE), which governs the propagation of electromagnetic fields in nonlinear fibers, is the main subject of this article. Assuming a perturbation of the form  in the solutions and using the theory of operators, we show that for CQNLSE , is pure imaginary so that such perturbations do not destroy the stability of the solutions. We also introduce a Hamiltonian, from which CQNLSE is derivable, and calculate its first and second order variations under the aforementioned perturbation. It is shown that the first order variation vanishes and the second one is positive, which is a further indication of the stability of the solutions .

کلیدواژه‌ها [English]

  • nonlinear
  • CQNLSE
  • solitary solutions
  • stability

تحت نظارت وف ایرانی