نویسندگان

چکیده

مغناطوتنگش و پذیرفتاری مغناطیسی متناوب بسبلورهای Gd(1-x) Pr(x)Co5 و x=0.001, 0.5 در بازه دمایی 77 k تا 300 k اندازه‌گیری شد طیفهای XRD نشان دادند نمونه‌ها تک فاز هستند. در منحنی‌های تجربی مغناطوتنگش و پذیرفتاری مغناطیسی متناوب نمونه CdCo5 برحسب دما هیچ گونه ناهنجاری دیده نشد. در حالی که در منحنی‌های مغناطوتنگش و پذیرفتاری مغناطیسی نمونه‌های محتوی( pr, (x=0.1, 0.5 در بازه‌های دمایی خاصی ناهنجاری دیده می‌شود. این ناهنجاری‌ها براساس چرخش آسان راستای مغناطیسی تفسیر می‌شوند. بدین معنی که, چرخش راستای آسان در نمونه x=0.1 از حالت مایل به سمت محور c ششگوشی است. در حالی که منحنی پذیرفتاری نمونه x=0.5 براساس دو چرخش پی در پی اول از حالت خوابیده در صفحه عمود بر محور c به حالت مایل و آنگاه از حالت مایل به سمت محور c با افزایش دما قابل تفسیر است. مغناطوتنگش نمونه‌های محتوی pr در ناحیه دمایی گذار بازجهت گیری اسپینی به طور غیر عادی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anomalous behavior of magnetostriction and magnetic ac-suseptibility of Gd1-xPrxCo5 polycrystals

نویسندگان [English]

  • A. Amirabadizadeh
  • N. Tajabor
  • F. Pourarian
  • H. Salamati

چکیده [English]

Magnetostriction and low field ac-susceptibility of polycrystalline Gd1-xPrxCo5 (x = 0, 0.1 and 0.5) alloys are measured in temperature region of 77-300 K. XRD patterns show that our samples are single phase. For x = 0 (GdCo5) there are no anomaly in temperature dependence of magnetostriction and ac-susceptibility curves. For x = 0.1 and 0.5 temperature dependence of ac-susceptibilities show easy-axes phase transitions. In the case of x = 0.1 sample, the easy-axes of magnetization changes from canted to axial (practically, hexagonal c-axis) direction as temperature increases, and ac-susceptibility of x = 0.5 sample shows two iterative transitions, first from basal to canted then canted to axial. Magnetostriction of Pr contained samples anomalously decreases at spin reorientation regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetostriction
  • magnetic susceptibility
  • magnetocrystalline anisotropy
  • spin reorientation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی