نویسنده

چکیده

  در این مقاله روشی جدید برای پیش‌بینی نحوه انجام ارتعاشات کششی و خمشی نرمال در ملکولهای AB5 ،AB4 ،AB3 ,AB2 و به ترتیب با گروه‌های نقطه‌ای D3h ، D4h ، D3h و Cv2معرفی شده است. این روش براساس برقراری ارتباط بین بردارهای جابجایی ارتعاشی اتمهای متصل به اتم مرکزی و نمایشهای استاندارد اوربیتالهای s ، p و d اتم مرکزی، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new model based on group theory for correlating vibrational displacement vectors of attached atoms and shapes of the central atom otbitals in ABn(n=2-5) molecules

نویسنده [English]

  • R. Tayebee

چکیده [English]

  Stretching and bending normal vibrations of AB2(C2v), AB3(D3h), AB4(D4h), and AB5(D3h) molecules are described by correlating the vibrational displacement vectors of the attached atoms with the standard representations of s, p and d atomic orbitals of the central atom in ABn(n=2-5) molecules. It is found that stretching and bending normal vibrations of simple molecules accord with probability density of hybrid orbitals of the central atom. So, stretching and bending normal vibrations can be determined based on the irreducible representations of each vibration, and symbols for the representations which are suggested by Muliken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stretching
  • bending
  • vibration
  • group theory
  • symmetry

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی