نویسنده

چکیده

پتانسیلهای شکست تقارن بار (CSB) ناشی از مبدله مزونهای (p < /font>-h) و (p < /font>-h) و مزونهای برداری (p < /span> -w)  در هسته‌های آینه‌ای مدنظر می‌باشند با محاسبه توام اثر کولنی و اثر ناشی از پدیده‌های شکست تقارن بار مذکور توجیه معقولانه‌ای برای اختلاف انرژی بستگی بین دو هسته آینه‌ای را ارائه می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of charge symmetry breaking in binding energy difference of 17F17O, 15O-15N mirror nuclei

نویسنده [English]

  • M. Asghari

چکیده [English]

  Charge symmetry breaking potentials due to the exchange of pseudoscalar and vector mesons in mirror nuclei are considered. With the computation of coulmb energy along with the present charge symmetry breaking effects provide a reasonably accurate description of the binding energy differences between mirror nuclei.

کلیدواژه‌ها [English]

  • charge symmetry
  • interaction
  • binding energy
  • CSB

تحت نظارت وف ایرانی